Omschrijving rubriek

Een Stand van zaken is een didactisch opgezet overzichtsartikel over bijvoorbeeld een aandoening, probleem, behandeling of diagnostische mogelijkheid. Houd bij het schrijven rekening met de brede doelgroep van het NTvG.

Verschil met een systematische review

Een Stand van zaken verschilt van een systematische review; zo’n review valt onder de rubriek ‘Onderzoek’. Hoewel er in beide rubrieken literatuuronderzoek nodig is, leidt een systematische review tot een antwoord op een onderzoeksvraag, en een Stand van zaken tot een overzichtsartikel.

Voorbeeld 'Stand van zaken'-artikel: www.ntvg.nl/d5036

volgende