Illustratie van een patiënt, een arts, en een financieel adviseur.

Gezonde Zorg

Hoe blijft de zorg zinnig, betaalbaar en houdbaar? De afgelopen jaren heeft het NTvG zich met de Gezonde Zorg campagne ingezet om antwoorden te geven op deze vraag. We publiceerden artikelen waarin het terugdringen van overdiagnostiek en overbehandeling werden aangemoedigd. We hielden panelgesprekken met artsen, zorgverzekeraars, gezondheidseconomen en patiënten, waarvan we de verslagen opnamen in ons dossier Gezonde Zorg. Met het Gezonde Zorg Netwerk, een groep zorgprofessionals met verschillende achtergronden, discussieerden we over wat passende zorg en houdbare zorg in de weg staat. De gespreksverslagen kun je teruglezen en vatten we samen in een open brief. Luc Hagenaars beschreef in De Supersize Blogs over zijn onderzoek naar (de preventie van) overgewicht in Amerika, en wat we daar in Nederland van kunnen leren. En tot slot publiceerden we samen met Optimale Zorg / Dappere Dokters de bundel Taboes en Belangen, een serie prikkelende betogen die je gratis kunt downloaden in onze webshop.

We vervolgen de Gezonde Zorg campagne door al deze inzichten mee te nemen bij het afwegen en beoordelen van nieuwe artikelen voor het NTvG. Gezonde Zorg is daarom niet langer een aparte entiteit maar wordt onderdeel van het dna van het NTvG. We nodigen je uit om ons dossier Gezonde Zorg te (blijven) volgen, zodat je ook in de toekomst altijd op de hoogte blijft van interessante nieuwe publicaties in het NTvG. Zo blijven we ons samen inzetten voor zinnige, betaalbare en houdbare zorg.

Dossier Gezonde Zorg

Volg het dossier Gezonde Zorg om op de hoogte te blijven van de nieuwste publicaties rond dit thema.

Ga naar dossier