Taboes en Belangen (digitaal)

taboes en belangen.
GRATIS

De zorg in Nederland moet anders – beter – georganiseerd worden, wil het systeem niet volledig vastlopen. Het lijkt erop dat bepaalde taboes en belangen de noodzakelijke stappen tot verandering verhinderen. Optimale Zorg – Dappere Dokters en het NTvG hebben auteurs met verschillende expertise gevraagd om op persoonlijke titel te schetsen welke concrete keuzes aan de politiek, beroepsgroep, patiëntenorganisaties en anderen kunnen worden voorgelegd om de zorg in Nederland te verbeteren.

Lees deze prikkelende betogen in de bundel Taboes en Belangen

Hier gratis te downloaden.