Gastroscopie is niet het juiste antwoord voor mensen met maagklachten

Pleidooi voor minder gastroscopieën

Patiënt die gastroscopie krijgt
Victorine H. Roos
Daniel Keszthelyi
Abstract

Samenvatting

In Nederland mogen naast medisch specialisten ook huisartsen een gastroscopie aanvragen, een zogenoemde ‘open-access-gastroscopie’. Onderzoek heeft aangetoond dat circa 40% van de open-access-gastroscopieën in Nederland plaatsvindt zonder dat daar volgens de richtlijnen een indicatie voor is. Bovendien is de opbrengst van een gastroscopie bij patiënten jonger dan 60 jaar met dyspepsie zonder enige alarmsymptomen gering. Dit resulteert in aanzienlijke kosten, waar slechts beperkte diagnostische opbrengst tegenover staat. In dit artikel geven we een aantal mogelijke oplossingen om het aantal onnodige gastroscopieën te verminderen. Voorbeelden van oplossingen zijn digitale educatie van patiënten, laagdrempelige consultatie van de mdl-arts (‘anderhalvelijnszorg’), informatie voor zorgprofessionals over de beperkte diagnostische waarde van gastroscopie en beperking van de vergoeding voor gastroscopie via de zorgverzekering.

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Maastricht: dr. V.H. Roos, aios maag-darm-leverziekten; prof.dr. D. Keszthelyi, maag-darm-leverarts.

Contact V.H. Roos (victorine.roos@mumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Victorine H. Roos ICMJE-formulier
Daniel Keszthelyi ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg
Public Health

Ook interessant

Reacties