Het Gezonde Zorg Netwerk

Het Gezonde Zorg Netwerk bestaat uit een kleine groep mensen die zich vanuit verschillende achtergronden inzetten voor passende en houdbare zorg. In het Netwerk worden de Gezonde Zorg thema’s structureel en regelmatig besproken. Het Netwerk wordt voorgezeten door Lester du Perron, arts en redacteur Gezonde Zorg bij het NTvG.

Hieronder kun je de mensen uit het Netwerk leren kennen. Helemaal onderaan deze pagina kun je de verslagen van de bijeenkomsten lezen. Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen of nieuwe verslagen? Meld je dan aan voor de Gezonde Zorg Nieuwsbrief.

Brief: Zorgen om de zorg
Dit is een brief aan ons allemaal. Over het gevaar van toenemende schaarste in de zorg, met concrete voorstellen voor verandering en verbetering. Geschreven door een groep bezorgde zorgprofessionals, gericht aan iedereen in Nederland. 
Lees de hele brief hier (ook in pdf).

Over de meetings van het Gezonde Zorg Netwerk:
In onze eerste drie meetings hebben we zonder strikte kaders gediscussieerd over hoe de zorg zinnig en betaalbaar is te houden. Daarbij hebben we besproken welke dingen zinnige en betaalbare zorg in de weg staan, en hoe die verbeterd kunnen worden.

We vervolgen dat nu sinds begin 2022 met een serie van zes meetings waarin we inzoomen op verschillende onderdelen van de zorg. Daarbij zullen we steeds stilstaan bij twee hoofdthema’s:

Passende zorg, zoals verwoord door het ministerie VWS en Zorginstituut Nederland:
- passende zorg is zorg die werkt tegen een redelijke prijs
- passende zorg betekent dat patiënt en zorgverlener samen beslissen
- passende zorg wordt waar dat kan, zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd
- passende zorg gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en zelfredzaamheid

Houdbaarheid, zoals beschreven in het WRR-rapport kiezen voor houdbare zorg:
- om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te kunnen borgen, dient de zorg in financieel, personeel en in maatschappelijk opzicht houdbaar te zijn.

 

Dit zijn de deelnemers aan het Gezonde Zorg Netwerk:

Bart Meijman

Bart Meijman – huisarts in Amsterdam Osdorp, voormalig voorzitter huisartsenkring Amsterdam, mede-initiatiefnemer van Optimale Zorg-Dappere Dokters en lid van actiecomité Het Roer Moet Om.

(Bart Meijman is geen mede-ondertekenaar van de open brief Zorgen om de zorg)

 

 

 

 

 

 

Benjamin Wendt

Benjamin Wendt – wijkverpleegkundige, docent verpleegkunde bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen en promovendus bij IQ healthcare op het gebied van de-implementatie van niet-gepaste zorg in de wijkverpleging.

 

Clementine Mol

Clementine Mol – bouwkundig arts (achtergrond in bouwkunde en geneeskunde) met ambitie om bij te dragen aan gezondheid door aandacht te hebben voor en het creëren van gezonde omgevingen

 

 

 

 

 

 

Eric van der Hijden – Strategisch beleidsadviseur Strategie en Innovatie Zilveren Kruis en projectleider Stimuleren gepaste zorg van het Talma instituut VU

(Eric van der Hijden is geen mede-ondertekenaar van de open brief Zorgen om de zorg)

Eva Verkerk

Eva Verkerk – postdoc onderzoeker bij IQ healthcare van het Radboudumc en lid van het programmateam Doen of laten?

 

 

 

 

 

 

Getty Huisman-de Waal

Getty Huisman-de Waal – verpleegkundige, gepromoveerd gezondheidswetenschapper en senior onderzoeker bij IQ healthcare.

Hanna Willems

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanna Willems – internist-ouderengeneeskundige en klinisch geriater Amsterdam UMC, voorzitter van werkgroep Leading the change en voormalig voorzitter van Adviescommissie Zorgevaluatie van de FMS.

 

 

 

 

 

 

Mahlet Beyene

Mahlet Beyene – AIOS klinische geriatrie Radboudumc met aandachtsgebied innovatie en doelmatigheid en voormalig bestuurslid van IFMSA.

 

 

Margot Smits

Margot Smits – arts, zelfstandig medisch adviseur, voormalig senior medisch adviseur en eerste geneeskundige bij Zilveren Kruis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Linssen – huisarts in Urmond (Zuid-Limburg), lid van Raad van Advies Medisch Contact en lid Commissie van Advies LHV/InEen.

 

Wij danken Kirsten de Brouwer en Lieke Wiggers, senior beleidsadviseurs bij Zorgevaluatie en Goed Gebruik (ZEGG), en Jan Festen, patiënt-/burgervertegenwoordiger, voor hun waardevolle inbreng bij verschillende meetings.

 

Verslagen van bijeenkomsten:

Meeting 7 - De rol van de zorgverzekeraar

Meeting 6 - Passende en houdbare ziekenhuiszorg

Meeting 5 - Passende en houdbare wijkzorg

Meeting 4 - Passende en houdbare huisartsenzorg

Meeting 3 - Terminologie en het arts-patiënt gesprek

Meeting 2 - Wat is er nodig om zorgevaluatie te bevorderen?

Meeting 1 - Hoe kan niet-passende zorg worden teruggedrongen?