Artikel voor onderwijs en opleiding

Eetstoornissen

eetstoornissen ntvg
Luisteren
Margriet van Leeuwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6234
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In tabel 3 (Somatische oorzaken van onder- en overvoeding) was de onderverdeling naar oorzaken van ondervoeding en oorzaken van overvoeding niet correct. Ook gaf de tabel geen volledige opsomming van alle oorzaken. Daarom is een herziene versie van tabel 3 gemaakt, die hieronder staat.

Tabel 3
Enkele voorbeelden van somatische oorzaken van over- en ondergewicht
Tabel 3 | Enkele voorbeelden van somatische oorzaken van over- en ondergewicht

In de rubriek ‘Leerartikel’ beantwoorden experts veelvoorkomende vragen over een bepaald onderwerp. Test je kennis met de online toets.

Op de hoogte blijven van nieuwe leerartikelen, compleet met geaccrediteerde toetsvragen en luisterversie?
⚡Abonneer je op een e-mail alert door het dossier leerartikelen te volgen.⚡

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen. De toets is beschikbaar tot 16 mei 2024.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Alle BIG-erkende specialismen 1
  • Deze toets is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) en is geldig voor alle BIG-erkende specialismen (1 punt).
  • Deze toets telt mee binnen het eigen vakgebied. Dit geldt zowel voor de specialismen in het ziekenhuis als de huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde. Ook physician assistants kunnen deze toets maken.
  • Deze toets telt mee buiten het eigen vakgebied.
  • De toewijzing van punten verloopt automatisch via PE-online (het herregistratiesysteem).

Van de Nederlandse bevolking heeft circa 1,5% boulimia, 0,5% anorexia en 2,5% een eetbuistoornis. Geschat wordt dat een huisarts met een normpraktijk – dat zijn 2168 patiënten – ongeveer 100 patiënten met een eetstoornis in de praktijk heeft. Van het totaal aan eetstoornissen wordt maar een deel door huisartsen of specialisten, inclusief de psychiaters, gediagnosticeerd. Dit komt mede doordat een groot deel van de patiënten met een eetstoornis geen afwijkend gewicht heeft en er veel schaamte is om voor een eetstoornis uit te komen. Gezien de ernst en de lijdensdruk is het van groot belang patiënten te motiveren om behandeling te zoeken. Hiervoor is achtergrondkennis essentieel. In dit leerartikel geef ik achtergrondkennis en enkele handvatten voor anamnese, diagnostiek en behandeling.

Algemeen

Bij eetstoornissen wordt het oordeel van mensen over zichzelf overmatig beïnvloed wordt door hun figuur of gewicht. Mensen met anorexia en boulimia zijn bang om aan te komen en…

Het audiobestand van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees. Log in om het artikel te beluisteren.
Abonneren
Auteursinformatie

Arkin, Novarum (centrum voor eetstoornissen en obesitas), Amsterdam: drs. M. van Leeuwen, psychiater.

Contact M. van Leeuwen (Margriet.van.leeuwen@novarum.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Drs N. Beuk, kinder- en jeugdpsychiater, en drs. A. Ruoff, huisarts, hebben het manuscript gelezen en van commentaar voorzien.

Auteur Belangenverstrengeling
Margriet van Leeuwen ICMJE-formulier
Vaker anorexia nervosa vastgesteld bij kinderen
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
NTvG Leerartikelen

Gerelateerde artikelen

Reacties

Machiel
Smid

Helaas een nog steeds wijdverbreid misverstand in de kliniek: albumine is geen geschikte marker voor de voedingstoestand. Bij afvallen t.g.v. niet direct somatische oorzaken zal het albumine doorgaans normaal zijn, ook bij een extreem lage BMI (dus een slechte voedingstoestand). 

Machiel Smid, internist, HOH Aruba
Literatuur

Mori J. Krantz; David Lee; William T. Donahoo; Philip S. Mehler MDThe paradox of normal serum albumin in anorexia nervosa: A case report; April 2005; International Journal of Eating Disorders 37(3):278-80 

Margriet
van Leeuwen

Als antwoord op door machielsmid@gm…

Dank voor het attenderen hierop, ik begreep dit ook van een andere collega. Albumine prikken we vaak om te kunnen corrigeren voor het calcium en inderdaad niet zozeer als maat voor de voedingstoestand.

Margriet van Leeuwen, psychiater