Artikel voor onderwijs en opleiding

Eetstoornissen

eetstoornissen ntvg
Luisteren
Margriet van Leeuwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6234
Abstract

Dit nascholingsartikel is herzien. De herziene versie (D8230) is gecontroleerd op actualiteit en juistheid. Bij de herziene versie is een nieuwe nascholingstoets beschikbaar.

Op de hoogte blijven van nieuwe ’10-vragen-over’, compleet met geaccrediteerde toetsvragen?
⚡Schrijf je gratis in op een e-mail alert door het dossier ’10-vragen-over’ te volgen.⚡

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In tabel 3 (Somatische oorzaken van onder- en overvoeding) was de onderverdeling naar oorzaken van ondervoeding en oorzaken van overvoeding niet correct. Ook gaf de tabel geen volledige opsomming van alle oorzaken. Daarom is een herziene versie van tabel 3 gemaakt, die hieronder staat.

Tabel 3
Enkele voorbeelden van somatische oorzaken van over- en ondergewicht
Tabel 3 | Enkele voorbeelden van somatische oorzaken van over- en ondergewicht

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Van de Nederlandse bevolking heeft circa 1,5% boulimia, 0,5% anorexia en 2,5% een eetbuistoornis. Geschat wordt dat een huisarts met een normpraktijk – dat zijn 2168 patiënten – ongeveer 100 patiënten met een eetstoornis in de praktijk heeft. Van het totaal aan eetstoornissen wordt maar een deel door huisartsen of specialisten, inclusief de psychiaters, gediagnosticeerd. Dit komt mede doordat een groot deel van de patiënten met een eetstoornis geen afwijkend gewicht heeft en er veel schaamte is om voor een eetstoornis uit te komen. Gezien de ernst en de lijdensdruk is het van groot belang patiënten te motiveren om behandeling te zoeken. Hiervoor is achtergrondkennis essentieel. In dit leerartikel geef ik achtergrondkennis en enkele handvatten voor anamnese, diagnostiek en behandeling.

Algemeen

Bij eetstoornissen wordt het oordeel van mensen over zichzelf overmatig beïnvloed wordt door hun figuur of gewicht. Mensen met anorexia en boulimia zijn bang om aan te komen en…

Luisterversie

Het audiobestand van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees. Log in om het artikel te beluisteren.

Inloggen
Auteursinformatie

Arkin, Novarum (centrum voor eetstoornissen en obesitas), Amsterdam: drs. M. van Leeuwen, psychiater.

Contact M. van Leeuwen (Margriet.van.leeuwen@novarum.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Drs N. Beuk, kinder- en jeugdpsychiater, en drs. A. Ruoff, huisarts, hebben het manuscript gelezen en van commentaar voorzien.

Auteur Belangenverstrengeling
Margriet van Leeuwen ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Helaas een nog steeds wijdverbreid misverstand in de kliniek: albumine is geen geschikte marker voor de voedingstoestand. Bij afvallen t.g.v. niet direct somatische oorzaken zal het albumine doorgaans normaal zijn, ook bij een extreem lage BMI (dus een slechte voedingstoestand). 

Machiel Smid, internist, HOH Aruba
Literatuur

Mori J. Krantz; David Lee; William T. Donahoo; Philip S. Mehler MDThe paradox of normal serum albumin in anorexia nervosa: A case report; April 2005; International Journal of Eating Disorders 37(3):278-80 

Margriet
van Leeuwen

Als antwoord op door machielsmid@gm…

Dank voor het attenderen hierop, ik begreep dit ook van een andere collega. Albumine prikken we vaak om te kunnen corrigeren voor het calcium en inderdaad niet zozeer als maat voor de voedingstoestand.

Margriet van Leeuwen, psychiater