Als de patiënt niet wil, maar de arts wel moet ingrijpen

Hervoeding bij een tiener met een eetstoornis

Klinische praktijk
Charlotte M. Nusman
Annemarie C.M. van Bellegem
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D896
Abstract

Dames en Heren,

De somatische begeleiding van adolescenten met een psychiatrische eetstoornis kent veel uitdagingen. Deze kunnen variëren van het tijdig vaststellen van een acute somatische complicatie tot een niet-coöperatieve patiënt. Bij artsen kan deze groep negatieve gevoelens oproepen en onzekerheid geven over welke handelingen wel of niet zijn toegestaan wanneer de patiënt niet wil. In combinatie met onvoldoende kennis over de gevolgen van voedsel- en vochtweigering kan dit leiden tot ‘behandelverlegenheid’ – het uitstellen of zelfs afzien van behandeling – met mogelijk grote gevolgen.

Patiënt, een jongen van 12 jaar, werd door de huisarts verwezen naar de polikliniek van een perifeer ziekenhuis wegens gewichtsverlies en vermoeidheid. De anamnese door de kinderarts aldaar leerde dat er sinds 4 maanden sprake was van opzettelijk gewichtsverlies. Patiënt vertelde dat hij duizelig was bij opstaan, en een verminderde concentratie, een afgenomen inspanningsintolerantie en koude ledematen had. Laboratoriumonderzoek liet op dat moment geen bijzonderheden…

Auteursinformatie

AMC-Emma Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam.

Dr. C.M. Nusman, coassistent; drs. A.C.M. van Bellegem, kinderarts.

Contact drs. A.C.M. van Bellegem (a.c.vanbellegem@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Charlotte M. Nusman ICMJE-formulier
Annemarie C.M. van Bellegem ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties