Zwelling van het sternoclaviculaire gewricht: verontrustend?

Klinische praktijk
Wim Opstelten
Ben G.F. Heggelman
Peter Rijsman
A.H.M. (Ton) Heurkens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B128
Abstract

Dames en Heren,

Met enige regelmaat komt een zwelling van het sternoclaviculaire gewricht voor zonder voorafgaand trauma. Vooral wanneer deze zwelling in relatief korte tijd is ontstaan, kan dit niet alleen bij de patiënt, maar ook bij de arts tot ongerustheid leiden. In deze les bespreken wij 3 casussen van patiënten en gaan wij in op de differentiaaldiagnostiek van een dergelijke zwelling. Ook geven wij richtlijnen voor het te volgen beleid.

Patiënt A, een 76-jarige vrouw, kwam bij haar huisarts met een licht gevoelige zwelling van het mediale deel van de rechter clavicula, die zij enkele maanden daarvoor bemerkt had. De zwelling was geleidelijk in omvang toegenomen en verontrustte haar. Een trauma kon zij zich niet herinneren. Zij was rechtshandig. Behalve hypertensie vermeldde haar voorgeschiedenis geen bijzonderheden. De huisarts zag bij lichamelijk onderzoek ter hoogte van het sternoclaviculaire gewricht een zwelling; deze was bij palpatie iets drukpijnlijk en voelde hard…

Auteursinformatie

Dr. W. Opstelten, huisarts.

Meander Medisch Centrum, Amersfoort.

Afd. Radiologie: B.G.F. Heggelman, radioloog.

Afd. Reumatologie: dr. A.H.M. Heurkens, reumatoloog.

Huisartsenpraktijk Vogelplein, Amersfoort.

P. Rijsman, huisarts.

Contact dr. W. Opstelten (w.opstelten@nhg.org)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 3 november 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties