liever mifepriston-misoprostol dan sulproston

Zwangerschapsafbreking in het 2e trimester

Onderzoek
Sabine Ebbers
Johan W.T. Creemers
Fred K. Lotgering
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A138
Abstract

Samenvatting

Doel

Het vergelijken van de effectiviteit van sulproston en mifepriston-misoprostol bij het gebruik voor zwangerschapsafbrekingen in het 2e trimester.

Opzet

Retrospectief vergelijkend cohortonderzoek.

Methode

Van alle vrouwen die tussen 1996 en 2007 in het Universitair Medisch Centrum St Radboud te Nijmegen een zwangerschapsafbreking ondergingen in het 2e trimester, bij aanwezigheid van ernstige foetale afwijkingen, werden gegevens verzameld. Van begin 1996 tot eind 2001 werden zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd met sulproston. In 2001 werd overgegaan op de combinatie mifepriston-misoprostol. De primaire uitkomstmaat was het tijdsinterval tussen het begin van de prostaglandinemedicatie en de geboorte van het kind.

Resultaten

Er voldeden 158 patiënten aan de inclusiecriteria: 51 werden behandeld met sulproston, 107 met mifepriston-misoprostol. De behandelduur in de mifepriston-misoprostolgroep (mediaan 8,7 h, uitersten: 1,1-72,0) was significant korter dan in de sulprostongroep (mediaan 21,3 h, uitersten: 7,8-265,0). In de mifepriston-misoprostolgroep bevielen significant meer vrouwen (94%) binnen 24 h dan in de sulprostongroep (55%). In de mifepriston-misoprostolgroep werden in vergelijking met de sulprostongroep significant minder vaak anti-emetica (5 versus 12%) en pijnstilling (54 versus 90%) gegeven. Er bestond geen statistisch significant verschil in het aantal vrouwen met fluxus post partum (6 versus 6%), placentarest of een verdenking hierop (33 versus 43%) en koorts (12 versus 4%).

Conclusie

Bij zwangerschapsafbrekingen in het 2e trimester was mifepriston-misoprostol effectiever dan sulproston. Gezien de nadelen van sulproston in vergelijking met mifepriston-misoprostol verdient sulproston geen plaats meer in de behandeling bij zwangerschapsafbreking in het 2e trimester.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Verloskunde & Gynaecologie, Nijmegen.

S. Ebbers, wetenschappelijk stagiaire; drs. J.W.T. Creemers, gynaecoloog en prof.dr. F.K. Lotgering, gynaecoloog.

Contact Mw. S. Ebbers (sabineebbers@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 juni 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties