Zwangerschap en levercirrose: risicovolle combinatie

Klinische praktijk
Vincent Rijckborst
Jildou Hoekstra
Marian M.H. Claessen
J.J. (Hans) Duvekot
Robert A. de Man
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2457
Abstract

Een vrouw met levercirrose wordt zelden zwanger. Maar als zij toch zwanger is, zijn de complicatierisico’s voor zowel moeder als kind aanzienlijk. In oudere studies wordt een hoge mortaliteit van de moeders beschreven (tot meer dan 10%), vooral als een varicesbloeding optreedt (tot 50%). Door ontwikkelingen in de IC-zorg en in de behandeling van bloedingscomplicaties is de prognose wel verbeterd. Toch blijft speciale aandacht voor deze kleine hoogrisicogroep van belang. Wij beschrijven hier een 29-jarige vrouw met levercirrose die zwanger bleek te zijn.

Samenvatting

Achtergrond

Vrouwen met levercirrose worden zelden zwanger. Mocht zo’n patiënte toch zwanger zijn, dan gaat dit gepaard met aanzienlijke risico’s voor zowel moeder als kind.

Casus

Een 29-jarige vrouw met volledig gecompenseerde levercirrose bleek zwanger te zijn. Zij werd daarop verwezen naar een tertiair centrum. Er waren geen oesofagus- of maagvarices of aanwijzingen voor decompensatie van de leverziekte. Na een ongecompliceerde zwangerschap beviel ze à terme vaginaal van een gezonde zoon.

Conclusie

Het optreden van complicaties is bij zwangere vrouwen met levercirrose gerelateerd aan de portale hypertensie en de mate van leverdisfunctie, wat geïndividualiseerde preconceptionele voorlichting essentieel maakt. Een oesofagus- of maagvaricesbloeding tijdens de zwangerschap geeft een aanzienlijke mortaliteit en daarom wordt screeningsendoscopie in het tweede trimester geadviseerd, met preventieve behandeling van eventuele oesofagusvarices. Hoewel het risico op varicesbloedingen rond de partus hoger is, wordt een electieve sectio caesarea niet standaard geadviseerd vanwege het verhoogde risico op bloedingen ter plaatse van het operatiegebied. Begeleiding van zwangeren met levercirrose door een mdl-arts en een gynaecoloog in een tertiair centrum wordt sterk aanbevolen.

Auteursinformatie

Contact Erasmus MC, Rotterdam. Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr. V. Rijckborst (r.deman@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Vincent Rijckborst ICMJE-formulier
Jildou Hoekstra ICMJE-formulier
Marian M.H. Claessen ICMJE-formulier
J.J. (Hans) Duvekot ICMJE-formulier
Robert A. de Man ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties