Overlevingskansen van patiënten op de wachtlijst voor levertransplantatie

‘Komt mijn nieuwe lever wel op tijd?’

Onderzoek
Madelon Tieleman
Aad P. van den Berg
Bart van Hoek
Wojciech G. Polak
Jeroen Dubbeld
Robert J. Porte
Cynthia Konijn
Robert A. de Man
Bettina E. Hansen
Herold J. Metselaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2159
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken wat de kans is op een levertransplantatie bij patiënten die hiervoor in Nederland op de wachtlijst staan.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methode

We verzamelden gegevens van alle patiënten die in Nederland op de wachtlijst voor levertransplantatie zijn geplaatst sinds de invoering van de MELD-score op 16 december 2006 tot en met 31 december 2013. De kans op transplantatie of overlijden werd met de competitieve-risicoanalyse berekend.

Resultaten

Van de in totaal 851 patiënten hadden er 236 hepatocellulair carcinoom, 147 primaire scleroserende cholangitis, 142 postalcoholische leverziekte, 93 een metabole leverziekte, 78 een virale leverziekte en 155 hadden een andere indicatie voor levertransplantatie. De gemiddelde wachttijd tot transplantatie was 196 dagen. De kans om binnen 2 jaar getransplanteerd te zijn was 65% en het risico om te overlijden was 17%. Patiënten met een metabole leverziekte hadden de grootste kans om getransplanteerd te worden. Patiënten met een virale leverziekte hadden de kleinste kans op een levertransplantatie en het hoogste risico op overlijden op de wachtlijst.

Conclusie

De kans om in Nederland op tijd een levertransplantatie te ondergaan is 65% na een gemiddelde wachttijd van 6 maanden. Daar staat tegenover dat 1 op de 6 patiënten op de wachtlijst overlijdt; dit risico is het hoogst bij patiënten met een virale leverziekte.

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: M. Tieleman, MSc, basisarts; prof.dr. R.A. de Man en prof.dr. H.J. Metselaar, mdl-artsen; dr. B.E. Hansen, biostatisticus (tevens: Institute of Health Policy, Management and Evaluation, University of Toronto, Canada).

Afd. Chirurgie: dr. W.G. Polak, chirurg.

UMCG, Groningen.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr. A.P. van den Berg, internist.

Afd. Chirurgie: prof.dr. R.J. Porte, chirurg.

LUMC, Leiden.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: prof.dr. B. van Hoek, mdl-arts.

Afd. Chirurgie: drs. J. Dubbeld, chirurg.

Nederlandse Transplantatie Stichting, Leiden.

C. Konijn, ICT-coördinator.

Contact M. Tieleman, MSc (m.tieleman@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Madelon Tieleman ICMJE-formulier
Aad P. van den Berg ICMJE-formulier
Bart van Hoek ICMJE-formulier
Wojciech G. Polak ICMJE-formulier
Jeroen Dubbeld ICMJE-formulier
Robert J. Porte ICMJE-formulier
Cynthia Konijn ICMJE-formulier
Robert A. de Man ICMJE-formulier
Bettina E. Hansen ICMJE-formulier
Herold J. Metselaar ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties