De evolutie in de afgelopen twee decennia

Levertransplantaties bij kinderen in Nederland

Onderzoek
Maureen J.M. Werner
Ruben H.J. de Kleine
Frank A.J.A. Bodewes
Marieke T. de Boer
Koert P. de Jong
Vincent E. de Meijer
René Scheenstra
Egbert Sieders
Henk-Jan J. Verkade
Robert J. Porte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2136
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de resultaten van het nationale kinderlevertransplantatieprogramma in UMC Groningen gedurende de afgelopen twee decennia.

Opzet

Retrospectieve cohortstudie.

Methode

Wij analyseerden gegevens van kinderen die in de periode 1995-2016 een levertransplantatie hadden ondergaan in het UMC Groningen. Hierbij vergeleken wij de uitkomsten van kinderen die een levertransplantatie hadden ondergaan in de periode 1995-2005 (cohort A; n = 126) en in 2006-2016 (cohort B; n = 169). Binnen cohort B verrichtten wij tevens een subgroepanalyse van transplantaties met postmortale donorlevers (n = 132) en levertransplantaties met een levende donor (n = 37).

Resultaten

In cohort A waren bijna alle donorlevers afkomstig van postmortale donoren (99%), in cohort B werd 37 keer (22%) een transplantatie met een levende donor (‘levende-donorlevertransplantatie’, LDLT) uitgevoerd. De mediane leeftijd van de ontvangers was significant hoger in cohort A (4,4 vs. 2,5 jaar; p = 0,015). Postoperatieve complicaties waren vergelijkbaar voor beide cohorten. Retransplantaties binnen een jaar na transplantatie waren vaker noodzakelijk in cohort A dan in cohort B (25 vs. 12%; p = 0,004). Na LDLT was er 2 keer (5,4%) een indicatie voor retransplantatie. De 5-jaarsoverleving was hoger in cohort B dan in cohort A (83 vs. 71%; p = 0,014). In cohort B was de 5-jaarsoverleving na LDLT hoger dan na transplantatie met een postmortale donorlever (95 vs. 81%; p = 0,025).

Conclusie

In de afgelopen twee decennia zijn de uitkomsten van kinderen na levertransplantatie in Nederland verder verbeterd. Met een actuariële 5-jaarsoverleving van 83% in het meest recente cohort en 95% na LDLT is er sprake van een succesvol nationaal kinderlevertransplantatieprogramma in UMC Groningen.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Groningen en Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Chirurgie: drs. M.J.M. Werner, arts-onderzoeker; drs. R.H.J. de Kleine, dr. M.T. de Boer, dr. K.P. de Jong, dr. V.E. de Meijer, dr. E. Sieders en prof.dr. R.J. Porte, chirurgen.

Afd. Kinder-maag-darm- en leverziekten: dr. F.A.J.A. Bodewes, dr. R. Scheenstra en prof.dr. H.J.J. Verkade, kinderartsen.

Contact prof.dr. R.J. Porte (r.j.porte@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. Charles M.A. Bijleveld, dr. Paul M.G.J. Peeters en prof.dr. Maarten J.H. Slooff waren jarenlang de leiders van het Groningse kinderlevertransplantatieprogramma en gaven kritisch commentaar op het manuscript. Drs. Rinne M. Peters droeg bij aan de dataverzameling.

Auteur Belangenverstrengeling
Maureen J.M. Werner ICMJE-formulier
Ruben H.J. de Kleine ICMJE-formulier
Frank A.J.A. Bodewes ICMJE-formulier
Marieke T. de Boer ICMJE-formulier
Koert P. de Jong ICMJE-formulier
Vincent E. de Meijer ICMJE-formulier
René Scheenstra ICMJE-formulier
Egbert Sieders ICMJE-formulier
Henk-Jan J. Verkade ICMJE-formulier
Robert J. Porte ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties