De plaats van levertransplantatie met levende donor in Nederland

Klinische praktijk
Herold J. Metselaar
Robert J. Porte
Jan N.M. IJzermans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5034
Abstract

Samenvatting

  • Er is een tekort aan donorlevers van overleden personen. Daardoor is er een relatief hoge sterfte onder patiënten die op de nationale levertransplantatiewachtlijst staan. Dit rechtvaardigt een uitbreiding van het huidige programma voor levertransplantaties met levende donoren.
  • Op 1 juli 2020 werd de nieuwe donorwet van kracht. De verwachting is dat deze leidt tot een groter aanbod aan postmortale donorlevers. Ook de nieuwe methoden van orgaanpreservatie kunnen leiden tot een toename van het aantal beschikbare donorlevers.
  • Een toename van het aanbod aan donorlevers kan leiden tot aanpassing van het transplantatiebeleid. Bij die aanpassing moet in aanmerking genomen worden dat een levertransplantatie met een levende donor eerder in het ziekteproces kan worden ingezet en dat de kwaliteit van de donorlever beter is, waardoor de uitkomsten voor de ontvanger ook beter zijn.
Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam; afd. Maag-darm en leverziekten: prof.dr. H.J. Metselaar, hepatoloog; afd. Chirurgie: prof.dr. J.N.M. IJzermans, hepatobiliaire en transplantatiechirurg. Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Chirurgie Groningen: prof.dr. R.J. Porte, hepatobiliaire en transplantatiechirurg.

Contact H.J. Metselaar (h.j.metselaar@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Markus U.B. Boehnert, Wojciech G. Polak, Caroline den Hoed, Aad P. van de Berg, René Scheenstra en Marieke T. de Boer hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Herold J. Metselaar ICMJE-formulier
Robert J. Porte ICMJE-formulier
Jan N.M. IJzermans ICMJE-formulier
De nieuwe donorwet en orgaandonatie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties