De nieuwe donorwet en orgaandonatie

Illustratie van omhooggestoken handen. Op alle handen is een hart afgebeeld.
Meint Volbeda
Anne C.S. Herfs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4625
Abstract

Dames en Heren,

Op 1 juli 2020 werd de nieuwe donorwet ingevoerd. Die brengt voor alle Nederlanders veranderingen met zich mee, ook voor de zorgverlener. Aan de hand van een casus leggen wij de meest essentiële wijzigingen in de donorwet uit. We bespreken ook de plaats van zogenoemde ‘voorbereidende handelingen’, omdat hier veel onduidelijkheid over bestaat, terwijl deze handelingen vaak nodig zijn om een orgaandonatie procedure mogelijk te maken.

Deze ziektegeschiedenis betreft een fictieve patiënte en speelt zich af in augustus 2021.

Patiënte, een 53-jarige, mentaal ernstig geretardeerde vrouw, verliest het bewustzijn op een zorgboerderij. Hierbij zien de omstanders trekkingen van de ledematen en valt een snurkende ademhaling op. In de ambulance strekt zij beide armen; de bloeddruk is 190/105 mmHg met een sinusritme van 93 slagen/min. Op de SEH is de ‘eye-motor-verbal’(EMV)-score 1-2-1 en vertoont zij anisocorie met links een wijde, lichtstijve pupil.

Na binnenkomst op de SEH wordt zij geïntubeerd in verband met een bedreigde luchtweg bij de lage EMV-score. CT van de hersenen brengt een grote intraparenchymateuze bloeding links aan het licht, met een uitgesproken verschuiving van de middenlijn, doorbraak naar het ventrikelsysteem en hydrocefalie. Op basis van het radiologisch beeld in combinatie met de slechte neurologische score wordt een chirurgische interventie zinloos geacht en concludeert het medisch team dat de prognose infaust is.

Vervolgens wordt…

Auteursinformatie

Contact Universitair Medisch Centrum Groningen, Intensive Care Volwassenen, Groningen: drs. M. Volbeda, intensivist (m.volbeda@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Meint Volbeda ICMJE-formulier
Anne C.S. Herfs ICMJE-formulier
De plaats van levertransplantatie met levende donor in Nederland
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties