‘Critical time intervention’ brengt ze in de zorgverlening

Zorgmijdende patiënten in de psychiatrie

Klinische praktijk
Annicka G.M. van der Plas
Saoed Abdoelbasier
Albert M. van Hemert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1791
Abstract

Dames en Heren, een van de belangrijkste uitdagingen in de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) is het in zorg krijgen en houden van patiënten met ernstige psychische stoornissen die de zorg mijden (‘zorgwekkende zorgmijders’). Deze patiënten hebben naast hun psychische stoornis vaak meervoudige problemen, zoals zelfverwaarlozing, schulden of justitiële problemen, en geven nogal eens aanleiding tot overlast. In de tabel staan de kenmerken van deze patiënten.1

Figuur 1

Nederland telt naar schatting 24.000 mensen met ernstige psychiatrische problemen die niet of nauwelijks contact hebben met de zorg.2 Zorgmijding bij de patiënt leidt gemakkelijk tot zorgverlamming bij de behandelaar. Zorgverlamming is het gebrek aan daadkracht en initiatief dat hulpverleners kunnen vertonen bij mensen met opeengestapelde problemen; dit uit zich in het onvermogen van hulpverleningsinstellingen om aan te sluiten bij de behoeften van de patiënt, contact te maken en vertrouwen te winnen.3

Deze problematiek wordt in Nederland voor een deel opgelost met…

Auteursinformatie

Parnassia Bavo Groep, team Openbare geestelijke gezondheidszorg, Den Haag.

Contact drs. A.G.M. van der Plas (a.vanderplas@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: voor het onderzoek naar CTI werd subsidie verleend door ZonMw, Stichting Nuts OHRA en Stichting tot Steun VCVGZ.
Aanvaard op 21 februari 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties