bijdragen aan de verbetering van de prognose en het herstel

Psychosociale interventies bij psychosen

Klinische praktijk
Durk Wiersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1760

Samenvatting

  • Psychosen worden gekenmerkt door positieve symptomen (wanen en hallucinaties), negatieve symptomen, waaronder initiatiefloosheid, en cognitieve stoornissen, onder andere in aandacht en concentratie.

  • De symptomen leiden vaak tot gebrekkig sociaal functioneren en geringe maatschappelijke participatie.

  • Antipsychotische medicatie kan wel de wanen en hallucinaties bestrijden, maar nauwelijks de negatieve symptomen, de cognitieve stoornissen en het gebrekkige sociale functioneren.

  • Er zijn veel interventies van psychologische en sociale aard die beogen het functioneren en het herstel van de patiënt te verbeteren.

  • Van 4 interventies is de effectiviteit duidelijk aangetoond met gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, meta-analyses en systematische reviews: cognitieve gedragstherapie, gezinsinterventies, arbeidsrehabilitatie (in het bijzonder ‘individuele plaatsing en steun’) en ‘assertive community treatment’ (‘bemoeizorg’).

  • Deze en andere effectieve interventies zouden de ongunstige prognose van psychosen en het herstel van de patiënten aanmerkelijk kunnen verbeteren.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Psychiatrie, Groningen.

Prof.dr. D. Wiersma, socioloog-epidemioloog.

Contact prof.dr. D. Wiersma (d.wiersma@med.umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 16 februari 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties