minder uitval uit de zorg

Bemoeizorg in de psychiatrie

Onderzoek
Sjoerd Sytema
Lex Wunderink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1692
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijken van ‘assertive community treatment (ACT), een vorm van intensieve ambulante bemoeizorg die zich richt op een moeilijk in zorg te krijgen en te houden groep psychiatrische patiënten, met de gebruikelijke zorg voor deze patiënten.

Opzet

Gerandomiseerde gecontroleerde trial.

Methode

Patiënten die langdurige zorg van de ggz ontvingen werden gescreend met een klinisch observatie-instrument, de Health of the Nations Outcome Scales (HoNOS). Bij een totaalscore van 15 of hoger werd de patiënt beschouwd als ‘severely mentally ill’, het indicatiecriterium voor ACT. Patiënten met deze scores werden middels blokrandomisatie toegewezen aan de ACT-groep of aan de controlegroep die gebruikelijke zorg ontving. De primaire uitkomstmaat was het voorkómen van uitval uit de zorg, secundaire uitkomstmaten waren het aantal opnamedagen per maand, vaste woonplaats, psychisch en sociaal functioneren en de kwaliteit van leven. De studie was geregistreerd onder nummer ISRCTN 11281756.

Resultaten

In het onderzoek werden 118 patiënten geïncludeerd. Deze patiënten ontvingen ACT (n = 59) of gebruikelijke zorg (n = 59). Met ACT lukte het statistisch significant beter om een zorgrelatie met de patiënt te onderhouden, maar niet om het aantal opnamedagen te verminderen. Ook voor de secundaire uitkomstmaten waren er geen verschillen tussen ACT en gebruikelijke zorg.

Conclusie

Met de gebruikelijke zorg verdwijnen veel mensen ongewenst uit de zorg, vaak met verdere marginalisering als gevolg. Met ACT is deze uitval in belangrijke mate te voorkomen. Wij beschouwen dat als een belangrijke positieve uitkomst.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in de Acta Psychiatrica Scandinavica (2007; 116:105-112), met als titel ‘Assertive community treatment in the Netherlands: a randomized controlled trial’.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Universitair Centrum Psychiatrie, Groningen.

Dr. S. Sytema, socioloog.

Dr. L. Wunderink, psychiater.

Contact dr. S. Sytema (s.sytema@med.umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: het onderzoeksproject werd gefinancierd door ZonMW.
Aanvaard op 13 januari 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties