Samenhang tussen gebruik van cannabis en recidief/exacerbatie van psychose bij patiënten met schizofrenie

Onderzoek
D.H. Linszen
P.M. Dingemans
M.E. Lenoir
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:502-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken wat de samenhang is tussen cannabisgebruik en het symptomatisch beloop van kort tevoren ontstane schizofrenie en verwante stoornissen.

Opzet

Prospectief, longitudinaal cohortonderzoek.

Plaats

Divisie Psychiatrie, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam.

Methode

Van de 164 aanmeldingen voldeden 108 aan de selectiecriteria. Hiervan werden tussen 1986 en 1990 97 jonge patiënten achtereenvolgens opgenomen; 93 namen deel aan het onderzoek. Het beloop van psychotische, negatieve en affectieve symptomen van 24 cannabis-gebruikende en 69 niet-gebruikende patiënten werd onderzocht gedurende 12 maanden, met behulp van de ‘Brief psychiatric rating scale’. Een onderscheid werd gemaakt tussen patiënten die matig (n = 11) en veel (n = 13) cannabis gebruikten. Het gebruik werd niet gecontroleerd door urineonderzoek.

Resultaten

Cannabisgebruik bleek significant samen te hangen met het meer en eerder vóórkomen van recidieven en exacerbaties van psychose (p = 0,03). Deze relatie werd sterker, wanneer matig en veel gebruik werden onderscheiden (p = 0,002). Het beloop werd niet beïnvloed door andere variabelen, met name niet door gebruik van andere drugs. Het beloop van negatieve symptomen hing niet samen met het al of niet gebruiken van cannabis. Er werd een trend aangetoond tussen matig cannabisgebruik en een lager niveau van angst en depressie (p = 0,09).

Conclusie

Cannabisgebruik, vooral veel gebruik, dient beschouwd te worden als een risicofactor voor deterioratie bij schizofrenie en daarmee samenhangende stoornissen.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Psychiatrie, Tafelbergweg 25, 1005 BC Amsterdam.

Dr.D.H.Linszen, psychiater; dr.P.M.Dingemans, psycholoog; mw.drs. M.E.Lenior, psycholoogdata-analist.

Contact dr.D.H.Linszen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties