Cannabisgebruik waarschijnlijk oorzakelijke factor bij het ontstaan van latere schizofrenie

Onderzoek
F. Smit
L. Bolier
P. Cuijpers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2178-83
Abstract

Samenvatting

Doel

Aan de hand van vijf recente cohortstudies nagaan of cannabisgebruik het risico op latere schizofrenie vergroot.

Opzet

Literatuuronderzoek.

Methode

Aan de hand van de resultaten van vijf grote, longitudinale studies werden hypothetische verklaringen over de relatie tussen cannabisgebruik en latere schizofrenie getoetst.

Resultaten

Omdat cannabisgebruik voorafging aan schizofrenie en omdat statistische controle voor mogelijke ‘confounders’ werd uitgevoerd, vervielen de verklaringen ‘cannabis wordt gebruikt als zelfmedicatie bij schizofrenie’, ‘niet cannabis, maar andere, gelijktijdig gebruikte middelen veroorzaken schizofrenie’ en ‘cannabisgebruik en schizofrenie worden beide veroorzaakt door andere factoren’. Er resteerden 2 verklaringen: ‘cannabisgebruik levert een eigen, unieke, contributie aan het risico’ en ‘cannabisgebruik leidt, in interactie met andere risicofactoren, tot een vergroting van het risico’.

Conclusie

Er zijn sterke aanwijzingen dat cannabisgebruik het risico op latere symptomen en stoornissen in het schizofreniespectrum vergroot.

Auteursinformatie

Trimbos-instituut, Centrum Preventie en Kortdurende Interventie, Postbus 725, 3500 AS Utrecht.

F.Smit, onderzoeker; mw.L.Bolier, onderzoeker-ontwikkelingspsycholoog; dr.P.Cuijpers, onderzoeker-psycholoog.

Contact F.Smit (fsmit@trimbos.nl)

Ook interessant

Reacties