Op maat gesneden interventie bevordert therapietrouw bij psychotische patiënten: een RCT*

Onderzoek
A.B.P. (Tonnie) Staring
Mark van der Gaag
Gerrit T. Koopmans
JeanPaul Selten
J.M. (Nico) van Beveren
Anton J.M. Loonen
C.L. (Niels) Mulder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3135
Abstract

Samenvatting

Doel

Het vergelijken van de effecten van ‘Treatment adherence therapy’ (TAT) en van reguliere behandeling op therapietrouw, symptomen, kwaliteit van leven en aantal al dan niet gedwongen opnames bij patiënten met psychotische stoornissen. TAT is een nieuwe behandeling die rekening houdt met de per patiënt verschillende oorzaken van therapieontrouw.

Opzet

Gerandomiseerde, gecontroleerde studie bij 109 poliklinische patiënten die niet goed aan hun behandeling meewerkten. Deze RCT is gemeld bij het Nederlands trialregister: NTR1159.

Methode

Vóór de interventie (t0), direct na 6 maanden interventie (t1), en na nog eens 6 maanden follow-up (t2) namen we verschillende tests af om therapietrouw, symptomen en kwaliteit van leven te bepalen. Dit werd meestal gedaan door geblindeerde interviewers. We gebruikten een ‘intention to treat’-multivariate analyse.

Resultaten

TAT had in vergelijking met de standaardbehandeling significant gunstiger effecten op medicatietrouw (cohen-d = 0,43) en op de medewerking aan de behandeling (cohen-d = 0,48). De resultaten bleven bij een follow-up van 6 maanden significant voor medicatietrouw. Een trend werd ook gevonden voor gedwongen opnames (1,9% versus 11,8%). Psychiatrische symptomen en kwaliteit van leven verbeterden niet.

Conclusie

Treatment adherence therapy (TAT) verbeterde therapietrouw en voorkwam mogelijk gedwongen opnames.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in British Journal of Psychiatry (2010;197:448-55) met de titel ‘Treatment adherence therapy in people with psychotic disorders: randomised controlled trial.’ Afgedrukt met toestemming.

Altrecht GGZ, afd. ABC, Utrecht

Dr. A.B.P. Staring, GZ-psycholoog/gedragstherapeut.

Parnassia, circuit psychotische stoornissen, Den Haag.

Erasmus Universiteit, Rotterdam.

Instituut beleid en management: dr. G.T. Koopmans, psycholoog/methodoloog.

Afd. Psychiatrie: dr. J.M. van Beveren en prof.dr. C.L. Mulder (tevens: Bavo-Europoort, ambulante behandeling, Rotterdam), psychiaters.

Rivierduinen, Leiden.

Dr. J.P. Selten, psychiater.

Rijksuniversiteit Groningen, afd. Farmacie, Groningen.

Prof.dr. A.J.M. Loonen, arts en klinisch farmacoloog.

Contact dr. A.B.P. Staring (tonnie@backwash.org)

Verantwoording

Belangenconflict: dr. A.B.P. Staring ontving een honorarium van RINO and NIMH voor het scholen van professionals en een vergoeding van GGZ-instellingen voor het geven van lezingen. Dr. J.P. Selten ontving een vergoeding van Benecke Consultants voor ontwikkeling van educatieve presentaties. Prof.dr. A.J.M. Loonen ontving een vergoeding van Bristol Myers Squibb voor het geven van een lezing en van AstraZeneca voor het vertalen van een manuscript. Zijn instelling ontving een bijdrage van BMS voor medewerking aan een cursus.. Financiële ondersteuning: de instelling van prof.dr. C.L. Mulder ontving voor dit onderzoek een beurs van ZonMw.
Aanvaard op 26 januari 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties