De zwervende alcoholist: voor wie een zorg?

Klinische praktijk
I.R.A.L. van Laere
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1965-8
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1993.

Dames en Heren,

Van de daklozen, buitenslapers en gebruikmakers van een tijdelijke nachtopvang in Nederland, is 20-34 alcoholverslaafd en veelgebruiker van alcohol.1-3 Artsen van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG&GD) te Amsterdam verzorgen sociaal-medische spreekuren op opvanglocaties voor dak- en thuislozen, de zogenaamde dr.Valckenier-spreekuren.2 In onderzoek naar gezondheidsproblemen van daklozen (n = 364) die deze spreekuren bezochten, werd drugsverslaving aangetroffen bij 105 (29), van wie de helft in methadonbehandeling was bij de GG&GD.2 Van 95 alcoholverslaafde daklozen (25) was niemand in zorg bij een instelling voor verslavingszorg. Het nauwelijks gebruikmaken van de ambulante verslavingszorg wordt eveneens bij niet-dakloze alcoholverslaafden gezien (www.trimbos.nl/ndm-nl).

De ervaring van GG&GD-artsen met zwervende alcoholisten op de dr.Valckenier-spreekuren leert dat zij kampen met sociale problemen en gezondheidsproblemen die in de tijd toenemen in aantal en ernst.2 4-6 De ervaring is ook dat de alcoholzorg weinig…

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, cluster Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg, Ambulant Medisch Team voor dak- en thuislozen, Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam.

I.R.A.L.van Laere, sociaal-geneeskundige.

Contact I.R.A.L.van Laere (ilaere@gggd.amsterdam.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties