'Loopvoeten' bij zwervers

Klinische praktijk
I.R.A.L. van Laere
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2481-4
Abstract

Dames en Heren,

Landlopers en bedelaars zijn er door de gehele geschiedenis geweest. Sociale pensions en passantenverblijven bieden tegenwoordig in Nederland tijdelijke opvang aan naar schatting 20.000 dak- en thuislozen.1 Het zorgaanbod van huisartsen en het gezondheidsprofiel van daken thuislozen sluiten niet op elkaar aan. Sedert 10 jaar verleent de Amsterdamse Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG&GD) medische zorg aan dak- en thuislozen in zogenaamde ‘hulp voor onbehuisden’(HVO)-dienstencentra en in de voorzieningen van het Leger des Heils. Het gaat om eerstelijnsdienstverlening, die in verband met het zwervende bestaan van de doelgroep niet past binnen de reguliere huisartsenpraktijk. In overleg met de Amsterdamse Huisartsen Vereniging en de Zorgverzekeraar Amsterdam en Omstreken is de Dr.Valckenier-constructie opgericht, vernoemd naar de Valckenierstraat te Amsterdam, de uitvalsbasis van de betreffende GG&GD-artsen.2

De levensstijl van dak- en thuislozen heeft tot gevolg dat bepaalde aandoeningen bij hen vaker en dikwijls in ernstiger vorm voorkomen dan in…

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, Drugsafdeling, Postbus 20.244, 1000 HE Amsterdam.

I.R.A.L.van Laere, arts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties