Zorgevaluatieonderzoek en de AVG

Ter discussie
11-10-2018
Frans B. Plötz en Jolita Bekhof

Het uitvoeren en het publiceren van zorgevaluatieonderzoek zijn van groot belang om onze kwaliteit van zorg continu te kunnen verbeteren. Bij het opzetten van zorgevaluatieonderzoek is het van groot belang dat goed nagedacht wordt over wie verantwoordelijk is voor het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en over wanneer de AVG van toepassing is.

Reacties (0)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Geen reacties gevonden.