Zorgevaluatie en richtlijnenonderzoek

Opinie
Frans B. Plötz
Jolita Bekhof
Leontien Kremer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6197
Abstract

In de praktijk wijken we weleens af van bepaalde richtlijnen. En dat is niet per se slecht voor de patiënt. Wanneer we een richtlijn structureel niet volgen is het mogelijk dat de richtlijn verbeterd moet worden. Daar komen we achter als we de bestaande zorg evalueren en kijken naar hoe bewezen effectieve zorg is geïmplementeerd. Hoe doen we dat?

Landelijk is in het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg (HLA-MSZ) vastgelegd dat het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) in 2025 integraal onderdeel uitmaakt van het reguliere zorgproces. In dit programma wordt het onbekende effect van bestaande zorg geëvalueerd (zorgevaluatie) en bewezen effectieve zorg geïmplementeerd (gepast gebruik). Voorbeelden van zorgevaluatie zijn het in kaart brengen van praktijkvariatie in een vakgroep of tussen ziekenhuizen, evaluatie van richtlijnen in de dagelijkse praktijk of om een gangbare behandeling A uitgevoerd in ziekenhuis X te vergelijken met behandeling B in ziekenhuis Y. Het uiteindelijk doel is dat de patiënt de best onderbouwde zorg krijgt. Binnen het programma ZE&GG worden projecten ontwikkeld gebaseerd op kennishiaten, die geagendeerd zijn door de wetenschappelijke beroepsverenigingen van de Federatie Medische Specialisten. Bij het invullen van deze kennishiaten ligt de nadruk op gerandomiseerde gecontroleerde studies.

In dit artikel willen we benadrukken dat zorgevaluatie meer is dan alleen het agenderen en beantwoorden…

Auteursinformatie

Tergooi, afd. Kindergeneeskunde, Blaricum: prof.dr. F.B. Plötz, kinderarts (tevens: Amsterdam UMC – Emma Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam). Isala, afd. Kindergeneeskunde, Zwolle: dr. J. Bekhof, kinderarts. Amsterdam UMC – Emma Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam: prof.dr. L. Kremer, kinderarts (tevens: Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie, Utrecht).

Contact F.B. Plötz (fbplotz@tergooi.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Frans B. Plötz ICMJE-formulier
Jolita Bekhof ICMJE-formulier
Leontien Kremer ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties