Zorgevaluatieonderzoek en de AVG

Opinie
Frans B. Plötz
Jolita Bekhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2915
Abstract

Het uitvoeren en het publiceren van zorgevaluatieonderzoek zijn van groot belang om onze kwaliteit van zorg continu te kunnen verbeteren. Bij het opzetten van zorgevaluatieonderzoek is het van groot belang dat goed nagedacht wordt over wie verantwoordelijk is voor het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en over wanneer de AVG van toepassing is.

Zorgevaluatieonderzoek is klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg.1 In de praktijk blijkt vaak sprake te zijn van variatie in de zorg en van het uitvoeren en betalen van niet-geëvalueerde zorg, die soms – naar achteraf blijkt – onzinnig of zelfs onveilig is.2 Zorgevaluatieonderzoek leidt tot inzicht in het medisch handelen van de dokter, in gezondheidswinst voor patiënten en in doelmatige zorg.3,4

Naar onze mening hoort zorgevaluatieonderzoek ook onderdeel te zijn van de reguliere patiëntenzorg. Immers, iedere dokter moet inzicht hebben in zijn of haar medisch handelen. Hiermee kan het klinisch handelen onderbouwd worden.

Zorgevaluatieonderzoek zorgt er tevens voor dat richtlijnen worden aangescherpt. Richtlijnen vormen de kennisbasis van het medisch handelen. Toch zijn ze vaak gebaseerd op grote internationale studies, waarvan de resultaten niet altijd rechtstreeks geëxtrapoleerd kunnen worden naar de Nederlandse situatie. Daarom moeten ook richtlijnen geëvalueerd worden.

Een mooi voorbeeld is de discussie over…

Auteursinformatie

Tergooi, afd. Kindergeneeskunde, Blaricum: dr. F.B. Plötz, kinderarts. Isala, afd. Kindergeneeskunde, Zwolle: dr. J. Bekhof, kinderarts.

Contact F.B. Plötz (fbplotz@tergooi.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties