Vriend of vijand van onderzoekers?

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Opinie
W. Antoinette Groenewegen
Elise M. van de Putte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3308
Abstract

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is in alle EU-lidstaten, regelt voor alle EU-burgers hoe met hun persoonsgegevens moet worden omgegaan. Bij onderzoekers leven veel vragen over welke gevolgen deze EU-wet heeft voor het gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers krijgen soms de indruk dat ‘alles anders moet van de AVG’. Hoewel nog niet alle gevolgen van de AVG voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek duidelijk zijn, zijn veel eisen die gesteld worden aan het gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek niet veranderd.

In dit artikel bespreken wij eerst beknopt de historie van de AVG en verduidelijken wij de relatie tussen de AVG en de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO). Daarna stippen wij de belangrijkste punten aan die door de AVG wel en niet veranderd zijn voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Daarbij geven wij handvatten voor onderzoekers om aan de AVG…

Auteursinformatie

UMC Utrecht. Afd. Toetsing Onderzoek: dr. W.A. Groenewegen, secretaris METC en Toetsingscommissie Biobanken. Afd. Algemene en Sociale Pediatrie: prof.dr. E.M. van de Putte, voormalig voorzitter METC en kinderarts.

Contact W.A. Groenewegen (w.a.groenewegen@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
W. Antoinette Groenewegen ICMJE-formulier
Elise M. van de Putte ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties