Privacybescherming is niet gediend met starre wetsuitleg

Implicaties van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor medici
Recht
18-11-2019
Jaap A. van der Wel

Samenvatting

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) lijkt de privacywetgeving steeds meer rigide te worden uitgelegd in de zorg. Dat is onnodig en kan zelfs schadelijk worden als zorgverleners daardoor de privacyregelgeving niet meer serieus nemen. Aan de hand van een aantal voorbeelden laat ik zien dat de AVG veel meer ruimte biedt aan zorgprofessionals dan in de praktijk vaak wordt gedacht. De AVG geeft de zorg zelfs mogelijkheden om bijstand te verlangen van leveranciers van informatiesystemen. Deze mogelijkheden verdienen meer aandacht in het licht van recente controle en disciplinaire maatregelen door de Autoriteit Persoonsgegevens, aangezien ze een impuls kunnen vormen om privacybescherming beter te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de informatietechnologie.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing