Wenselijk vanuit het oogpunt van goed hulpverlenerschap?

Realtime-inzage via het patiëntenportaal

Perspectief
Stephanie A. Kooiman
Menno Mostert
Monique C.I.H. Biesaart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2654
Abstract

Samenvatting

Steeds meer ziekenhuizen openen een patiëntenportaal, waardoor patiënten online inzage krijgen in hun medische gegevens. Sommige ziekenhuizen maken deze inzage realtime mogelijk. Het recht op digitale inzage, al dan niet op afstand, zal de komende jaren in de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en in de Wet Aanvullende Bepalingen Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg verankerd worden. Deze ontwikkelingen maken de vraag relevant of realtime-inzage in het patiëntendossier wenselijk is vanuit het oogpunt van goed hulpverlenerschap. Er zijn zowel voor- als nadelen verbonden aan realtime-inzage. Veel van de voordelen gelden ook na een korte bufferperiode. Nader onderzoek naar in het bijzonder de mogelijke schadelijke gevolgen is wenselijk. Alles overziend kan een systeem van realtime-inzage in bepaalde gevallen op gespannen voet staan met goed hulpverlenerschap, bijvoorbeeld als er geen mogelijkheid is tot het instellen van een bufferperiode.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht: S.A. Kooiman, BSc; mr. M. Mostert, docent gezondheidsrecht en promovendus; mr. M.C.I.H. Biesaart, jurist en voormalig universitair hoofddocent gezondheidsrecht.

Contact S.A. Kooiman (stephaniekooiman@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Aanvaard op 21 maart 2018

Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2654

Auteur Belangenverstrengeling
Stephanie A. Kooiman ICMJE-formulier
Menno Mostert ICMJE-formulier
Monique C.I.H. Biesaart ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties