Evaluatie van het patiëntenportaal in het UMC Utrecht

Is patiënt gebaat bij directe inzage in zijn dossier?

Onderzoek
Esther Verstraete
Anne M. Koehorst
Harmieke van Os-Medendorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D325
Abstract

Samenvatting

Doel

Evalueren van het gebruik van het patiëntenportaal in het UMC Utrecht, dat patiënten realtime inzage geeft in het ziekenhuisinformatiesysteem, onder zorgverleners en patiënten.

Opzet

Vragenlijsten en focusgroep.

Methode

We namen eenmalig een vragenlijst af onder zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, en secretaresses of doktersassistenten) in juni 2015 – onder andere over gebruik van het portaal, gebruikersgemak, en gevolgen voor patiëntencontact en werk – en onder patiënten, zowel gebruikers als niet-gebruikers, in augustus 2015. Daarnaast vond een focusgroepinterview plaats met zorgverleners op basis van de resultaten van de eerdere vragenlijst.

Resultaten

Zorgverleners waren bekend met het portaal en erkenden het belang van het delen van medische informatie met de patiënt. Hoewel het portaal technisch was geïmplementeerd, was het nog niet volledig ingebed in de organisatie en was het gebruik ervan gering. Patiënten die het portaal gebruikten waardeerden de snelle toegang tot informatie en de mogelijkheid tot het nemen van eigen regie. Een belangrijk punt van aandacht was de realtime inzage in uitslagen van diagnostisch onderzoek.

Conclusie

Om ongerustheid bij de patiënt en onjuiste interpretatie van onderzoeksuitslagen tijdens gebruik van het patiëntenportaal te voorkomen is het essentieel de patiënt voor te bereiden op de realtime inzage en afspraken te maken over het bespreken van de uitslagen en de consequenties voor de behandeling. Toekomstige evaluaties om de ervaringen van zorgverleners en patiënten te gebruiken voor verdere optimalisatie volgen.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Utrecht.

Afd. Neurologie: dr. E. Verstraete, aios neurologie (thans: neuroloog, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem).

Afd. Marketing en Communicatie: A.M. Koehorst, MSc, communicatiewetenschapper.

Afd. Dermatologie en Allergologie: dr. H. van Os-Medendorp, verpleegkundig onderzoeker en epidemioloog.

Contact dr. E. Verstraete (everstraete@rijnstate.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Esther Verstraete ICMJE-formulier
Anne M. Koehorst ICMJE-formulier
Harmieke van Os-Medendorp ICMJE-formulier
Geef patiënt niet direct toegang tot uitslagen

Ook interessant

Reacties