www.huidhuis.nl

E-health: het Huidhuis

Perspectief
Michèle Hennekam
Joan E.E. Totté
Suzanne G.M.A. Pasmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8394
Abstract

Samenvatting

Het Huidhuis (www.huidhuis.nl) is een innovatief en interactief online platform voor patiënten met huidaandoeningen en de betrokkenen, inclusief de zorgprofessionals. Op dit moment is het platform vooral ingesteld op huidaandoeningen bij kinderen en adolescenten. Het biedt betrouwbare en specialistische informatie van diagnose tot behandeling. Tevens kan de patiënt een eigen online beveiligd medisch dossier aanmaken waarin een behandeltraject of diagnostisch traject kan worden gestart. Het Huidhuis heeft als doel een transmuraal zorgcontinuüm te creëren waarin de patiënt centraal staat. Tevens richt het Huidhuis zich op onderzoek door middel van het Onderzoekshuis.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Dermatologie, Rotterdam.

Contact prof.dr. S.G.M.A. Pasmans (s.pasmans@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: het Huidhuis ontving financiële ondersteuning van Under Your Skin Foundation, Fonds NutsOhra, Provincie Flevoland, Regieraad Kwaliteit van Zorg (Zorginstituut), Agis Innovatiefonds en het Huidfonds. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Naast de auteurs hebben ook de volgende personen een bijdrage aan dit artikel geleverd: drs. Céline Eggen, dr. Marlies de Graaf, drs. Niels Elbert en Wilco van Renselaar.

Auteur Belangenverstrengeling
Michèle Hennekam ICMJE-formulier
Joan E.E. Totté ICMJE-formulier
Suzanne G.M.A. Pasmans ICMJE-formulier
E-health en de huisarts als poortwachter

Ook interessant

Reacties