Virtuele kindergeneeskunde
Open

Coaching op afstand met behulp van e-health
Zorg
15-12-2014
Dick Mul en Henk J. Veeze

De toepassing van e-health in de kindergeneeskunde staat nog in de kinderschoenen. Toepassing van e-health kan kosteneffectief zijn wanneer zij bestaande zorg vervangt. Voor kinderen met diabetes mellitus geeft de introductie van ‘health information technology’ de mogelijkheid om concreet de patiëntenzorg te ondersteunen en te verbeteren. In dit artikel laten wij daarvan een voorbeeld zien. Door de patiënt directe feedback te geven op de uitslagen van de glucosemetingen kan de zorgverlening verbeterd worden. Toegang tot gegevens uit elektronische patiëntendossiers en effectief gebruik daarvan is echter in veel gezondheidszorginstellingen nog niet goed mogelijk.