E-health voor iedereen

Bereiken we de patiënten die e-health het best kunnen gebruiken?
Commentaar
12-12-2014
Jan Westerink en Frank M. Hutten

Het werk van de medicus, paramedicus, docent en wetenschapper binnen de geneeskunde is vervlochten met elektronica, computers en het internet. Wie maakt er als clinicus geen gebruik van ZorgDomein, het Huisarts Informatie Systeem (HIS), een vorm van het elektronische patiëntendossier (EPD), het Farmacotherapeutisch Kompas online of als appje, en van websites als die van PubMed en UpToDate? Welke docent kan er nog aankomen met een boek en wegkomen zonder een presentatie te uploaden voor de studenten? En welke wetenschapper heeft er recent nog een t-toets met de hand en dus met een tabel uit een beduimeld boekje uitgevoerd? Het valt moeilijk te ontkennen dat deze ontwikkelingen hebben geleid tot betere, snellere en veiligere zorg, onderwijs en onderzoek en – bij de meesten van ons – tot tijdsbesparing.

Baat

Natuurlijk zijn deze ontwikkelingen niet beperkt gebleven tot onze kant van het bureau in de spreekkamer. Wat duidelijk is geworden is dat deze zogenaamde e-health een belangrijke ...