E-health in de GGZ: hoe staat het daar nu mee?
Open

Stand van zaken
16-12-2014
Odile Smeets, Katherina Martin Abello, Moniek Zijlstra-Vlasveld en Brigitte Boon
  • Het ‘e-mental-health’-aanbod, waaronder ook ‘m-health’ en ‘i-health’ vallen, varieert van psycho-educatie en zelftesten tot zelfhulp, behandeling en lotgenotencontact. Veel programma’s zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, maar ook andere therapievormen worden gebruikt.
  • Het onlinezorgaanbod voor depressie, alcoholproblemen en angst kan, volgens onderzoek, deze klachten verminderen en kosteneffectief zijn. Dit geldt voor zelfhulp- en behandelingsprogramma’s.
  • In Nederland zijn veel e-programma’s ontwikkeld voor de GGZ en verslavingsproblemen.
  • Een probleem van e-mental-health is dat het aanbod versnipperd is, en dat een landelijk overzicht ontbreekt, terwijl het voor patiënten en professionals wel belangrijk is om inzicht in de kwaliteit te krijgen. Het kwaliteitskeurmerk ‘Onlinehulpstempel.nl’ voorziet hierin.
  • Het gebruik van e-mental-health in de zorg staat in de kinderschoenen. In de huisartsenzorg wordt het gebruik gestimuleerd door nieuwe financiering.
  • Het combineren van verschillende vormen van zorg, zoals online hulpverlening en face to face zorg (‘blended e-health’), biedt kansen voor patiënten en praktijkondersteuners GGZ in de huisartsenzorg om aan de slag gaan met e-health.