Ervaringen uit het project Preventie in de Buurt

Samenwerken aan gezondheid in de wijk: een rol voor de huisarts?

Perspectief
Ton Drenthen
Karolien van den Brekel-Dijkstra
Monique W. Leijen
Hanneke P. Monden-Oosterveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2381
Abstract

Samenvatting

Er zijn twee redenen waarom huisartsen in hun wijk met anderen moeten samenwerken: sociale problemen die zich in lichamelijke klachten vertalen én het aanpakken van een gezonde leefstijl en preventie.

Het project Preventie in de Buurt (2014-2018) van het RIVM en het Nederlands Huisartsen Genootschap ondersteunt professionals uit de huisartsenzorg, publieke gezondheid en sociaal domein bij deze samenwerking. Dat gebeurt op verschillende manieren: uitwisselen van ervaringen en succesvolle praktijkvoorbeelden, 20 lokale werksessies, online beschikbaar stellen van materialen en borging via de opleiding en nascholing van huisartsen en medewerkers in de publieke gezondheid. De huisarts heeft een rol in wijkgerichte preventie. De ervaringen met de lokale werksessies en de praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen huisartsenzorg, publieke gezondheid en sociaal domein zijn positief. Voor grootschalige implementatie van wijksamenwerking is de hoge werkdruk in de huisartsenzorg een belangrijk knelpunt. Randvoorwaarden en heldere afspraken over regie in de wijk zijn nodig om deze wijksamenwerking goed vorm te geven.

Auteursinformatie

NHG, afd. Implementatie, Utrecht.

Dr. A.J.M. Drenthen, socioloog.

Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (tevens NHG Utrecht).

Dr. K. van den Brekel-Dijkstra, huisarts.

RIVM Centrum Gezond Leven, Bilthoven.

M.W. Leijen, verpleegkundige, MPH; drs. H.P. Monden-​Oosterveld, bewegingswetenschapper.

Contact dr. A.J.M. Drenthen (t.drenthen@nhg.org)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ton Drenthen ICMJE-formulier
Karolien van den Brekel-Dijkstra ICMJE-formulier
Monique W. Leijen ICMJE-formulier
Hanneke P. Monden-Oosterveld ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties