Zal de patiënt er ooit iets van kunnen begrijpen?

Het onleesbare radiologieverslag

Naar beneden vallende letters in verschillende kleuren.
Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6687

Het radiologieverslag is hét communicatiemiddel voor de radioloog om informatie over de patiënt over te dragen naar de aanvrager. Sinds een paar jaar heeft de patiënt zelf ook inzage in het radiologieverslag, via het medisch dossier. De radiologen hebben hun taalgebruik echter niet aangepast aan dit bredere lezerspubliek. ‘Ik heb gehoord dat er zelfs binnen het ziekenhuis nog wel eens wat moet worden gegoogeld uit mijn verslag.’

Sinds juli 2020 zijn ziekenhuizen bij wet verplicht om patiënten kosteloos elektronisch inzage in hun dossier te geven. In de ‘E-healthmonitor 2021’ gaf 75% van de specialisten aan dat hun organisatie een onlinepatiëntenportaal aanbiedt. Sommige ziekenhuizen hebben een ‘bufferperiode’ van enkele dagen tot weken voordat de patiënt de radiologische beelden en verslagen kan inzien, bij andere is alles wat in het dossier staat meteen voor de patiënt in te zien. Hoe dit ook is ingericht, alle patiënten kunnen er vroeg of laat bij. En dat is soms dagen of zelfs weken voordat zij een afspraak hebben met de behandelaar.

De meeste radiologen zijn het er inmiddels wel over eens dat patiënten hun eigen dossier moeten kunnen inzien – mede ‘omdat dat nu eenmaal zo is’ – maar het radiologieverslag is even ingewikkeld als altijd. ‘Patiëntvriendelijke verslaglegging’ is nog ver te zoeken, en is ook niet in de wet…

Auteursinformatie
Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lara Harmans ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties