Is dubbele beoordeling altijd beter?

Beoordeling van radiologische beelden

Iemand houdt een set radiologische beelden vast.
Rémy L.M. Mostard
Wierd P. Zijlstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6281
Abstract

Moet elk radiologisch beeld door een radioloog beoordeeld worden? Of kunnen clinici met specifieke radiologische expertise, zoals longartsen en orthopedisch chirurgen, bepaalde radiologische onderzoeken zelfstandig beoordelen? Op verzoek van de NTvG-redactie geven de auteurs hun visie als een pleidooi voor een doelmatiger werkverdeling, omdat zij het zinvol achten de huidige zorgprocessen met de bril van zinvolle zorg kritisch te bezien. De redactie wil hiermee graag een discussie aanzwengelen over de wenselijkheid, zinvolheid en doelmatigheid van de dubbele beoordelingen. Denk mee en post uw visie hierover (eventueel als 'contra') in de vorm van een reactie.

Longartsen en orthopedisch chirurgen nemen vaak behandelbeslissingen op gezag van eigen expertise en eigen interpretatie van radiologische beelden voordat het radiologische verslag beschikbaar is.1 Dit heeft een duidelijke reden. Radiologische diagnostiek vindt namelijk steeds plaats in een bepaalde klinische context. Deze context beïnvloedt zowel de interpretatie als de leercurve van de beoordelaar. De differentiaaldiagnose die aan de hand van de radiologische bevindingen is opgesteld, wordt door de clinicus door de continue koppeling met het ziektebeloop verder aangepast. Op die manier ontwikkelt de clinicus adequate expertise in de beoordeling van deze radiologische onderzoeken. Zo blijkt bijvoorbeeld dat orthopedisch chirurgen een hogere diagnostische accuratesse behalen dan radiologen bij chondrolabrale heuplaesies en anterieure schouderinstabiliteitslaesies op een MRI en dat de beoordelingen van pulmonale nodi op CT-scans van de thorax door longartsen en radiologen goed overeenkomen.2-4

Beeldvormende diagnostiek in de opleiding

Beeldvormende technieken hebben een prominente plek in de medisch-specialistische vervolgopleidingen, zowel…

Auteursinformatie

Zuyderland Medisch Centrum, afd. Longgeneeskunde, Heerlen: dr. R.L.M. Mostard, longarts (tevens: Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), afd. Longgeneeskunde). Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Orthopedie, Leeuwarden: dr. W.P. Zijlstra, orthopedisch chirurg.

Contact R.L.M. Mostard (r.mostard@zuyderland.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Rémy L.M. Mostard ICMJE-formulier
Wierd P. Zijlstra ICMJE-formulier
Dit artikel wordt besproken in#9 Needle spiking
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties