Teleradiologie: bedreigingen en kansen

Klinische praktijk
Gabriel P. Krestin
Herman Pieterman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2997
Abstract

Samenvatting

  • Radiologische interpretatie en verslaglegging is een verhandelbaar product geworden – men kan haar uitbesteden naar elders op de wereld: teleradiologie.

  • De betekenis van deze ontwikkeling is volledig afhankelijk van het beeld dat men heeft van de radiologie als specialisme: indien we radiologie definiëren als het interpreteren van radiologische beelden, dan zal teleradiologie, die deze vermarkting mogelijk heeft gemaakt, zeker ernstig afbreuk doen aan de status van het vak radiologie en zullen radiologen niet langer noodzakelijke specialisten binnen een ziekenhuis zijn.

  • Maar als we radiologie in een breder perspectief zien met veel meer nadruk op de consultatieve functie, dan vormt teleradiologie juist een belangrijk instrument om het leveren van gespecialiseerde beeldvormende diensten te versterken en te optimaliseren.

Auteursinformatie

Erasmus MC-Centrum, afd. Radiologie, Rotterdam.

Prof.dr. G.P. Krestin en drs. H. Pieterman, radiologen.

Contact drs. G.P. Krestin (g.p.krestin@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: Krestin ontving een financiële vergoeding van Bracco International B.V. en Siemens AG voor lezingen en, via zijn instituut, van GE Healthcare voor adviezen. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 10 februari 2011

Ook interessant

Reacties