Radiofrequente ablatie voor osteoïd osteoom

Klinische praktijk
Henriëtte A. Schuttevaer
Paul C. Jutte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3553
Abstract

Bijdragen in de rubriek Nieuwe technieken gaan over technische mogelijkheden binnen de geneeskunde, die nieuw zijn zodat er nog niet veel bewijs is, maar waarbij de beschikbare feiten toch zo interessant zijn, dat lezers de informatie nuttig zullen vinden. Of de beschreven technieken na verder onderzoek uiteindelijk tot de gangbare medische praktijk zullen gaan behoren, zal moeten blijken.

Welke techniek?

Radiofrequente ablatie (RFA) is een techniek die in 1989 voor het eerst werd beschreven voor de toepassing bij bottumoren door Tillotson et al.1 De behandeling is gebaseerd op het feit dat weefsel irreversibele schade ondervindt tijdens de blootstelling aan warmte. Tijdens de behandeling wordt, onder begeleiding van CT en onder anesthesie, een radiofrequente elektrode via een canule in de tumor geplaatst. De activering van deze RF-elektrode leidt tot agitatie van ionen waardoor energie vrijkomt. Hierdoor ontstaat er een lokaal stabiele temperatuur van 90°C gedurende een periode van 4-6 min…

Auteursinformatie

Isala klinieken, afd. Keel-, Neus-, Oorheelkunde, Zwolle.

H.A. Schuttevaer, coassistent.

UMC Groningen, afd. Orthopedie, Groningen.

Dr. P.C. Jutte, orthopedisch chirurg.

Contact H.A. Schuttevaer (henriette_schuttevaer@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 juli 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties