Uitspraken in tuchtrecht naar aanleiding van radiologisch onderzoek

Beoordeling van radiologische beelden: wie is verantwoordelijk?

Een vrouw die op een beeldscherm kijkt
Wulphert Venderink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7590
Abstract

Samenvatting

In dit artikel exploreer ik de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van aanvragers van radiologisch onderzoek aan de hand van 215 tuchtzaken tussen januari 2011 en december 2022. Uit de jurisprudentie komt naar voren dat de tuchtcolleges van een redelijk bekwaam arts in principe verwachten dat deze – net als de radioloog –zelf naar de beelden kijkt, kennisneemt van het radiologisch verslag, de radiologische bevindingen kritisch afzet tegen de klinische presentatie, bij discrepantie laagdrempelig contact opneemt met de radioloog en de bevindingen bespreekt met de patiënt. De jurisprudentie laat zien dat er verschillende uitzonderingen op dit uitgangspunt gemaakt zijn.

Auteursinformatie

Radboud UMC, afd. Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, Nijmegen: dr.mr. W. Venderink, radioloog en jurist.

Contact W. Venderink (wulphert.venderink@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Wulphert Venderink ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Dank aan de auteur voor dit heldere overzicht en de conclusies voor de praktijk in afstemming en samenwerking.

Bij ons huisartsen bestaat helaas nog meestal niet de mogelijkheid om de beelden ook zelf te bekijken. Wij huisartsen moeten dus afgaan op het verslag. Ben benieuwd hoe daar in de jurisprudentie mee omgegaan wordt en hoe de conclusie daarmee voor ons wordt?

Patiënten kunnen tegenwoordig de verslagen zelf ook inzien via de portalen, verandert dit de verantwoordelijkheid van de arts? Dus als ik afspreek dat de patiënt het verslag zelf nog naleest, heb ik dan voldaan aan mijn plichten?

met groet en dank voor het artikel,

Niels Rossen

Beste Niels Rossen,

Bedankt voor je reactie. Ik ken geen tuchtrechtelijke jurisprudentie waarbij specifiek de situatie die je beschrijft aan de orde komt. De tuchtcolleges (met daarin beroepsgenoten) weten uiteraard dat huisartsen vaak zelf de radiologische beelden niet kunnen inzien. Huisartsen moeten en mogen afgaan op het radiologisch verslag. Wel moeten ook huisartsen kritisch blijven als het verslag en de conclusie niet rijmen met de klinische presentatie. Je zult dan laagdrempelig contact moeten opnemen met de radioloog.

Het feit dat patiënten zelf de verslagen kunnen inzien, ontslaat een arts niet van zijn verplichting ook zelf het verslag te lezen en te correleren met de klinische presentatie. Je voldoet niet aan je verplichting als je afspreekt dat de patiënt zelf het verslag leest en jij hierbij nalaat het verslag te lezen. In het artikel benoem ik één uitspraak waarin wel wordt benoemd dat huisartsen mogen afspreken met de patiënt dat deze zelf informeert naar de uitslag van het radiologisch onderzoek, tenzij de foto of scan een  zorgwekkend beeld geeft of acuut handelen vereist. Je zult je er dus wel zelf van moeten vergewissen dat van dit laatste geen sprake is.

Ik hoop dat dit zo voldoende duidelijk is!

 

Vriendelijke groet,

Wulphert Venderink

 

 

 

Wulphert Venderink
Literatuur

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 4 december 2014. ECLI:NL:TGZCTG:2014:372