Directe communicatie tussen patiënt en patholoog?

Een emotionele patiënt zit tegenover een arts. De arts heeft haar hand op die van de patiënt gelegd.
Hans M. Westgeest
Carla M. L. van Herpen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6967

Het PA-verslag is van oudsher gericht aan de behandelaar en niet aan de patiënt. Elders in het NTvG staat een pleidooi voor patiëntgerichte communicatie vanuit de patholoog. Maar heeft dit wel toegevoegde waarde? De meningen zijn verdeeld.

Zoals Lange en collega’s terecht beschrijven in dit nummer (D6534),1 is het pathologieverslag gericht aan de behandelaar en is het een belangrijk document, waarop de diagnose, beleid en prognose worden gebaseerd. Net zoals dat het geval is met andere diagnostische rapporten, bijvoorbeeld van de radioloog (zie ook D6687). Lange en collega’s stellen dat: ‘In een tijdperk van gezamenlijke besluitvorming waarin de patiënt maximaal geïnformeerd moet zijn, kan directe communicatie tussen patiënt en patholoog van toegevoegde waarde zijn. (…) In dit artikel geven wij een pleidooi voor een patiëntgerichte benadering van het pathologieverslag en kijken wij hoe de communicatie over de inhoud (…) geoptimaliseerd kan worden.1 Wij denken dat patiënten niet zitten te wachten op meer communicatie met andere zorgverleners zoals de patholoog, maar wel op betere communicatie over met name het proces en uitleg over de uitslagen door de behandelend arts.

Uitdagingen in

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Breda: drs. H.M. Westgeest, internist-oncoloog.Radboudumc, afd. Medische Oncologie, Nijmegen: prof. dr. C.M.L. van Herpen, internist-oncoloog.

Contact H.M. Westgeest (hwestgeest@amphia.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Hans M. Westgeest ICMJE-formulier
Carla M. L. van Herpen ICMJE-formulier
Rapportage van de uitslag door de patholoog aan de patiënt
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Eens met dit commentaar. De ondersteunende specialismen (o.a. pathologie, radiologie, klinisch chemicus) worden zeer gewaardeerd en zijn onmisbaar. Het echter is zinvoller om patiënt goed te begeleiden en voorlichting te geven over de uitslag dan nog meer verwarring te stichten door patiënt met nog meer specialisten te laten communiceren. Kritiekpunt is dat voorlichten dan wel moet gebeuren. Bij ons was dat bij het opzetten van portaal al actueel en wij hebben al jaren geleden bv. voor allergietest uitslag hiervoor een tekst gemaakt die bij elke test gestuurd wordt en dus ook in het portaal staat. Zie deze tekst hier .

In 2019 heb ik bij een NVZ presentatie voor tientallen VIPP projectleiders gevraagd wie dit allemaal deden. Er kwam 1 halve reactie en verder was het stil en volgens mij is het nog steeds zo bij de meeste ziekenhuizen. Op het voorstel om hier gezamenlijk in op te trekken omdat het van de gekke is om dit elk ziekenhuis zelf te laten doen kwam bijval, maar geen enkele concrete benadering of actie.

Dus denken over verbetering is prima. Maar nog beter is het om het eindelijk eens te doen. Want deze artikelen ontstaan uit terechte onvrede bij patiënten.

Markus Oei, kno-arts, Flevoziekenhuis