Zorgevaluatieonderzoek en de AVG

Ter discussie
11-10-2018
Frans B. Plötz en Jolita Bekhof

Het uitvoeren en het publiceren van zorgevaluatieonderzoek zijn van groot belang om onze kwaliteit van zorg continu te kunnen verbeteren. Bij het opzetten van zorgevaluatieonderzoek is het van groot belang dat goed nagedacht wordt over wie verantwoordelijk is voor het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en over wanneer de AVG van toepassing is.

The General Data Protection Regulation and clinical guidelines evaluation

The General Data Protection Regulation (GDPR), which has replaced previous privacy legislation, came into full effect in the European Union in May 2018. This paper discusses the implications of the GDPR for the handling of health care data when evaluating clinical guidelines. Guideline evaluation is mandatory in order to improve the quality of health care. Following the implementation of the GDPR, there has been increased awareness that it is now mandatory to obtain consent and to provide patient information letters if patient data are not given anonymously.

Conflict of interest and financial support: none declared.