Zorg blindedarmontsteking bij kinderen onder de loep

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C3867

Een Nederlandse studiegroep analyseerde zo veel mogelijk kinderen die gedurende 2 maanden een appendectomie ondergingen wegens een waarschijnlijk ontstoken appendix. Dat vrijwel alle kinderen voorafgaand aan de operatie beeldvormend onderzoek ondergingen verklaart mogelijk dat de chirurg bij ruim 96% van de patiënten een daadwerkelijk aangedane blinde darm vond (Pediatr

Ook interessant

Reacties