Zijn diagnostische fouten te vermijden?

Commentaar
25-12-2018
Rijk O.B. Gans

Met de publicatie van het rapport ‘To err is human’ is patiëntveiligheid als belangrijk onderwerp voor de gezondheidszorg op de kaart gezet.1 In Nederland is dit rapport aanleiding geweest tot de introductie van het zogenoemde veiligheidsmanagementsysteem en inmiddels rapporteert het NIVEL met enige regelmaat uitkomsten van dossieronderzoek naar potentieel vermijdbare schade in Nederlandse ziekenhuizen, de ‘Monitor zorggerelateerde schade’.2 Recentelijk is dit rapport voor de 4e keer uitgebracht. Daarbij is duidelijk geworden dat er weinig tot geen vooruitgang wordt geboekt. Bijna 5% van de patiënten ervaart potentieel vermijdbare schade en bij ruim 3% van de patiënten heeft potentieel vermijdbare schade bijgedragen aan het overlijden in het ziekenhuis.3

Reacties (1)

Inloggen om een reactie te plaatsen
marinus vermeulen
19-01-2019 19:59

Diagnostische fouten zijn onvermijdbaar

Iedereen weet dat diagnostische fouten niet zijn te vermijden. De neuroloog Jansen Steur stond vijf jaar geleden voor de rechtbank te Almelo omdat hij diagnostische fouten had gemaakt. Van 7500 dossiers van zijn patiënten waren er 13 verdacht voor een diagnostische fout. Het Openbaar Ministerie vond dit genoeg om een strafzaak te beginnen. Volgens forensisch psycholoog Merckelbach had Jansen Steur crimineel veel fouten gemaakt. Door de rapporten van NIVEL weten we nu dat in 7500 dossiers 375 fouten zijn te verwachten. Goed om te weten als een arts weer voor de strafrechter komt te staan. 

Rien Vermeulen, emeritus hoogleraar neurologie