Veiligheidsincidenten in de huisartsenpraktijk*

Onderzoek
Sander Gaal
Marleen Smits
Wim Verstappen
Paul Giesen
Michel Wensing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3730
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht in de incidentie, ernst, oorzaken en gevolgen van potentieel vermijdbare incidenten in de zorgverlening door huisartsen.

Opzet

Retrospectief dossieronderzoek.

Methode

Dossieronderzoek vond plaats bij een steekproef van 1000 dossiers in 20 huisartsenpraktijken en 1145 dossiers bij 4 huisartsenposten. Incidenten werden beoordeeld door ervaren huisartsen.

Resultaten

In totaal werden 9546 contacten beoordeeld: 8401 contacten met huisartsenpraktijken en 1145 contacten met huisartsenposten. In de eerste fase van het dossieronderzoek werden respectievelijk 260 en 56 potentiële incidenten gevonden. Na beoordeling door experts werden daarvan 211 en 27 aangemerkt als een patiëntveiligheidsincident. Dit levert een incidentie op van 2,5% van de contacten bij huisartsenpraktijken en 2,4% van de contacten bij huisartsenposten. Het merendeel van de incidenten had geen gevolgen voor de betrokken patiënt. Wij vonden geen incidenten met permanente schade of overlijden tot gevolg.

Conclusie

Incidenten komen voor in de huisartsenzorg, maar incidenten met ernstige gevolgen zijn zeldzaam. Bij het meten en verbeteren van de patiëntveiligheid in de huisartsenzorg moet hiermee rekening worden gehouden.

Auteursinformatie

* Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Implementation Science (2011;6:37 doi:10.1186/1748-5908-6-37) met als titel ‘Prevalence and consequences of patient safety incidents in general practice in the Netherlands: a retrospective medical record review study’, en in BMC Health Services Research (2010;10:335 doi:10.1186/1472-6963-10-335) met als titel ‘Patient safety in out-of-hours primary care: a review of patient records’. Afgedrukt met toestemming.

UMC St Radboud, Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Nijmegen.

Drs. S. Gaal, arts-onderzoeker (thans: aios Huisartsgeneeskunde, UMC St Radboud); dr. M. Smits, gezondheids- en communicatiewetenschapper; dr. W. Verstappen en dr. P. Giesen, huisarts-onderzoekers; prof.dr. M. Wensing, gezondheidszorgonderzoeker.

Contact drs. S. Gaal (S.Gaal@iq.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: het UMC St Radboud, Scientific Institute for Quality of Healthcare, Nijmegen, het instituut waar alle auteurs werkzaam zijn, ontving subsidie van VWS ten behoeve van dit onderzoek (subsidienummer: 313741).
Aanvaard op 26 juni 2011

Veiligheidsproblemen in de huisartsgeneeskunde: belangrijke spelden in vele hooibergen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties