Een analyse van risicofactoren

Calamiteiten bij zwangere vrouwen in Nederland*

Onderzoek
Lucie M. Martijn
Annelies J.E. Jacobs
Marianne P. Amelink-Verburg
Renske H.R. Wentzel
Simone E. Buitendijk
Michel Wensing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7663
Abstract

Samenvatting

Doel

Analyse van de risicofactoren voor calamiteiten in de verloskundige zorg voor zwangere vrouwen in Nederland.

Opzet

Retrospectief casusonderzoek.

Methode

We analyseerden calamiteiten in de perinatale zorg die in de periode 2009-2012 werden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en die ernstige morbiditeit of mortaliteit tot gevolg hadden. Met een gevalideerd instrument werden 71 calamiteiten uit 357 perinatale meldingen geanalyseerd. Deze calamiteiten vonden plaats in eerstelijnszorg (bij verloskundigen, huisartsen, kraamzorg of apotheek) of in de tweedelijnszorg na verwijzing vanuit de eerste lijn na een zwangerschapsduur van ten minste 36 weken.

Resultaten

Bij 20 calamiteiten was sprake van risicofactoren in de telefonische bereikbaarheid of in de aanwezigheid van zorgverleners. Bij 10 calamiteiten was de risico-inschatting bij een telefonische hulpvraag niet juist en bij 20 calamiteiten was sprake van een te late of geen verwijzing naar het ziekenhuis. Communicatieproblemen over het beleid of in de bejegening speelden een rol bij 53 casussen. Bij 19 bevallingen was er mogelijk een betere uitkomst geweest als zij niet hadden plaatsgevonden tijdens de avond-, nacht- en weekenduren. Bij de meeste casussen werden meerdere van bovenbeschreven risicofactoren geïdentificeerd.

Conclusie

Bij calamiteiten in de zorg, ook binnen de perinatale zorg, zijn meestal meerdere zorggebonden risicofactoren aanwijsbaar die potentieel te beïnvloeden zijn. Inzicht in deze risico’s kan leiden tot bewustwording van verloskundige zorgverleners ten aanzien van de veiligheid van het eigen handelen.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in BMC Pregnancy and Childbirth (2013;13:219) met als titel ‘Adverse outcomes in maternity care for women with a low risk profile in The Netherlands: a case series analysis’. Afgedrukt met toestemming.

Radboudumc, afd. IQ healthcare, Nijmegen.

Dr. L.M. Martijn, verloskundige en onderzoeker; dr. A.J.E. Jacobs, senior onderzoeker; prof.dr. M. Wensing, implementatieonderzoeker.

Inspectie voor de Gezondheidszorg, Utrecht.

Dr. M.P. Amelink-Verburg, specialistisch senior inspecteur; R.H.R. Wentzel, MSc, specialistisch inspecteur.

Leiden Universitair Medisch Centrum, Faculteit Geneeskunde, Leiden.

Prof.dr. S.E. Buitendijk, hoogleraar Women’s and Family Health.

Contact dr. L.M. Martijn (lucie.martijn@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lucie M. Martijn ICMJE-formulier
Annelies J.E. Jacobs ICMJE-formulier
Marianne P. Amelink-Verburg ICMJE-formulier
Renske H.R. Wentzel ICMJE-formulier
Simone E. Buitendijk ICMJE-formulier
Michel Wensing ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties