Veiligheidsproblemen in de huisartsgeneeskunde: belangrijke spelden in vele hooibergen

Opinie
Dorien Zwart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A4021
Abstract

In navolging van de wetenschappelijke onderbouwing van patiëntveiligheid in ziekenhuizen is er nu onderzoek naar veiligheidsincidenten in de huisartsgeneeskunde beschikbaar. In dit nummer van het Tijdschrift publiceren van Gaal et al. cijfers over incidentie, ernst, oorzaken en gevolgen van potentieel vermijdbare incidenten in de zorgverlening door huisartsen in hun eigen praktijk en tijdens diensten.1 In ongeveer 2,5% van de contacten blijkt zich een incident voor te doen, waarvan het merendeel geen consequenties voor de patiënt heeft. Menselijk falen is volgens de onderzoekers de meest voorkomende oorzaak van de incidenten. Ze concluderen dat de Nederlandse huisartsgeneeskunde relatief veilige zorg aan patiënten biedt.

Kwantificeren van veiligheidsproblemen bevordert de zichtbaarheid van patiëntveiligheid.2 Bovendien identificeert onderzoek naar veiligheidsincidenten voorbeelden van en mogelijke deelgebieden met veiligheidsproblemen. Deze concrete data stimuleren de bereidheid om patiëntveiligheid in de praktijk te verbeteren. Het onderzoek van Gaal et al. draagt hieraan bij, maar er valt wel wat…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, divisie Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, afd. Huisartsgeneeskunde, Utrecht.

Contact Dr. D.L.M. Zwart, huisarts (d.zwart@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 24 augustus 2011

Veiligheidsincidenten in de huisartsenpraktijk*
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties