Een woud aan checklists

Opinie
Marja A. Boermeester
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5205
Abstract

Er is voor alles een checklist. Wie de opvatting deelt dat een checklijst simpelweg een lijst van punten is die gecontroleerd moeten worden, heeft taalkundig gelijk maar vergaloppeert zich met deze definitie bij checklists in de gezondheidszorg. De website http://checklist.startpagina.nl/ laat veel voorbeelden zijn van alles wat is af te vinken, bij verhuizen, samenwonen, laminaat leggen of de aanschaf van een Russische dwerghamster.

In BBC News Magazine legt Michael Blastland helder uit wat het verschil is tussen een ‘tick box’ (vinklijst) of een checklist (www.bbc.co.uk/news/magazine-14392769). Een vinklijst is zinloze bureaucratie en een checklist is levensreddend vernuft, zo schrijft hij. Bij alle honderden, duizenden aspecten van de gezondheidszorg is een checklist te bedenken. Al onze medische handelingen zijn uiteen te rafelen in een serie stappen die we via een checklijst kunnen nalopen. Maar is dat altijd nuttig en effectief?

Wanneer is een checklist zinvol?

In de gezondheidszorg zijn een…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Contact Prof.dr. M.A. Boermeester, chirurg (m.a.boermeester@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: M. Boermeester ontving onderzoekssubsidies van ZonMW, MLDS, Abbott, Baxter, Ipsen en LifeCell. Haar instituut verspreidt de SURPASS-checklist op non-profitbasis. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 19 juni 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Marja A. Boermeester ICMJE-formulier
Gebruik van checklists voor laparoscopische apparatuur in Nederlandse ziekenhuizen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties