Gebruik van checklists voor laparoscopische apparatuur in Nederlandse ziekenhuizen

Onderzoek
P.D. (Diederick) van Hove
Emiel G.G. Verdaasdonk
Jenny Dankelman
Laurents P.S. Stassen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4505
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventariseren van checklistgebruik en training gericht op het gebruik van laparoscopische operatieapparatuur in Nederlandse ziekenhuizen.

Opzet

Beschrijvend onderzoek.

Methode

In de periode juni-augustus 2011 werden alle Nederlandse ziekenhuizen benaderd voor een telefonische enquête. De vragenlijst bestond uit 19 vragen, deels gericht op het gebruik van checklists, deels op training in het gebruik van laparoscopische apparatuur.

Resultaten

In totaal verleenden 89 van 91 Nederlandse ziekenhuizen medewerking aan het onderzoek: 8 academische centra, 44 perifere opleidingsziekenhuizen en 37 algemene ziekenhuizen. In 50 ziekenhuizen (56,2%) werd gebruik gemaakt van een checklist voor laparoscopische operatieapparatuur. Bij de overige 39 ziekenhuizen (43,8%) werd geen gebruik gemaakt van een specifieke checklist voor apparatuur, maar werd een standaardprocedure doorlopen voor het controleren van de apparatuur. De mate van detail verschilde tussen de checklists: op 9 van de 50 checklists werden afzonderlijke apparaten niet apart genoemd en de helft van de checklists bevatte geen controle op de aansluiting van de apparaten. In 87 ziekenhuizen (97,8%) werd er getraind met operatieapparatuur. Bij 33 ziekenhuizen (37,1%) gebeurde dit alleen bij de introductie van nieuwe apparatuur, bij de overige ziekenhuizen vaker. In 58 ziekenhuizen (66,7%) waren deze trainingen verplicht.

Conclusie

Het gebruik van gedetailleerde checklists voor het gebruik van operatieapparatuur was niet in alle Nederlandse ziekenhuizen de standaard. Wel hadden alle ziekenhuizen een algemene procedure voor het controleren van de apparatuur, maar de bevindingen werden niet overal formeel vastgelegd. In een derde van de ondervraagde ziekenhuizen was het niet verplicht om te trainen met operatieapparatuur.

Auteursinformatie

TU Delft, faculteit 3ME, afd. Biomechanical Engineering, Delft.

Drs. P.D. van Hove, promovendus (tevens Reinier de Graaf Gasthuis, Delft; thans: anios heelkunde, Maasstad ziekenhuis, Rotterdam); prof.ir.dr. J. Dankelman, hoogleraar Minimally Invasive Surgery and Interventional Techniques.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Rotterdam.

Dr. E.G.G. Verdaasdonk, aios heelkunde.

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Maastricht.

Prof.dr. L.P.S. Stassen, chirurg.

Contact drs. P.D. van Hove (p.d.vanhove@tudelft.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: dit onderzoek werd gefinancierd uit een onderzoeksbudget, beschikbaar gesteld door DSW zorgverzekeraar.
Aanvaard op 19 april 2012

Auteur Belangenverstrengeling
P.D. (Diederick) van Hove ICMJE-formulier
Emiel G.G. Verdaasdonk ICMJE-formulier
Jenny Dankelman ICMJE-formulier
Laurents P.S. Stassen ICMJE-formulier
Een woud aan checklists
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties