Cardiovasculair risicomanagement bij ouderen

Zijn de risicofactoren voor een coronaire hartziekte leeftijdsafhankelijk?

Een oudere man haalt zijn schouders op.
Mike J.L. Peters
Joline W.J. Beulens
Majon Muller
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6829
Abstract

Het risico op hart- en vaatziekten neemt toe met de leeftijd. De relatieve bijdrage van cardiovasculaire risicofactoren aan het optreden van hart- en vaatziekten neemt echter af met het toenemen van de leeftijd. De vraag is dan ook: moeten we deze risicofactoren nog wel behandelen bij ouderen?

De huidige Nederlandse richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement’ (CVRM) geeft adviezen op basis van een geschat risico op hart- en vaatziekten, afgeleid uit een risicotabel.1 Het advies om al dan niet te beginnen met bloeddrukverlagers of cholesterolverlagers hangt af van de hoogte van het geschatte risico. De meeste risicotabellen overschatten het risico op hart- en vaatzieken bij ouderen. De oorzaak hiervan is simpelweg dat alleen al de hoge leeftijd resulteert in een hoog risico. Daarnaast neemt de bijdrage van cardiovasculaire risicofactoren aan het optreden van hart- en vaatziekten af met de leeftijd en neemt het concurrerende risico op niet aan hart- en vaatziekten gerelateerde mortaliteit toe met de leeftijd.

Of de causale relatie tussen klassieke risicofactoren en hart- en vaatziekten ook daadwerkelijk afneemt of zelfs afwezig is bij ouderen, is niet bekend. Elders in het NTvG staat een beknopte beschrijving van een Nederlands onderzoek naar dit verband waarin Mendeliaanse randomisatie is…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Interne Geneeskunde en Klinische Geriatrie, Utrecht: dr. M.J.L. Peters, internist ouderengeneeskunde/vasculaire geneeskunde. Amsterdam UMC, afd. Epidemiologie en Biostatistiek, Amsterdam: prof.dr. J.W.J. Beulens, epidemioloog. Amsterdam UMC, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam: prof.dr. M. Muller, internist ouderengeneeskunde.

Contact M. Muller (majon.muller@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen.

Auteur Belangenverstrengeling
Mike J.L. Peters ICMJE-formulier
Joline W.J. Beulens ICMJE-formulier
Majon Muller ICMJE-formulier
Risicofactoren coronairlijden leeftijdsafhankelijk?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties